Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет се проведоха Двадесет и третите Климентови четения за млади изследователи

   
В Софийския университет се проведоха Двадесет и третите Климентови четения за млади изследователи

В рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет за двадесет и трети път бяха проведени Климентови четения за млади изследователи. Събитието бе организирано от Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии. Тази година в Климентовите четения участваха предимно студенти и докторанти от Софийския университет.

Деканът на Факултета по славянски филологии проф. дфн Амелия Личева откри традиционните Климентови четения, като подчерта дългогодишната история на този академичен форум и това, че той е насочен към студентите, защото ако има нещо, което Софийският университет трябва да прави много активно, то е наистина да дава трибуна на студентите и докторантите, които имат все по-конкретни интереси, които искат да се развиват, не просто да са потребители на знания, но да бъдат активни и точно сега е времето, когато имат много идеи.

5-5

Тя постави акцент върху онези доклади от програмата, които предлагат разглеждането на литературата в различни аспекти и в различни етапи от развитието ѝ. Проф. Личева отбеляза като приносен и интердисциплинарния подход в студентските разработки.

2-2

Към участниците в Климентовите четенията се обърна и ръководителят на Катедрата по кирилометодиевистика проф. д-р Андрей Бояджиев, който отбеляза, че една от най-важните задачи на преподавателя в Университета е да създава откриватели въпреки забързаното ежедневие и многобройните задължения. А да създава откриватели означава да потопи своите студенти и докторанти в една атмосфера, която да даде възможност те да виждат най-невероятни неща в текстовете и в говорите. Той обърна внимание и на „непрекъснатото пътешестване“ на колегите от Катедрата, които се занимават с историческото изследване на езика от най-стари времена до днес – в ръкописи и в устни разкази, а и обратно от наши дни до дълбока древност. Проф Бояджиев призова младите колеги да вземат активно участие в дискусиите, като по този начин имат възможност да упражнят това важно умение, на което е редно да се отделя повече внимание.

4-4

Събитието продължи с представяне на докладите на участниците в научния форум, които бяха посветени на въпроси и проблеми, свързани със средновековната епоха: история, литература, език, култура, фолклор, връзки и приемственост между Античност и Средновековие, между Средновековие и съвременност.

3-3