Начало / Новини / Новини и събития / "Усещане за бяло в дълбокото тъмно" – две арт инсталации в галерия „Алма матер“

   
"Усещане за бяло в дълбокото тъмно" – две арт инсталации в галерия „Алма матер“

На 20 юни в присъствието на преподаватели и студенти от Софийския университет и множество гости в галерия „Алма матер“ беше дадено начало на изявите на доц. д-р Добрин Атанасов и гл. ас. д-р Любен Кулелиев от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Събитието откри проф. Орлин Дворянов, дългогодишен преподавател към Катедра „Визуални изкуства“, който представи двамата автори и тяхното творчество.

1-1

„Усещане за бяло в дълбокото тъмно“ е арт проект на Добрин Атанасов и Любен Кулелиев, създаден специално за пространствата на галерия „Алма матер“. Двамата автори си разделят пространствата на галерията, като създават персонални художествени инсталации в двете ѝ специфични помещения. По подобен начин разделят и името на проекта. Инсталациите са подчинени на идеята за амбивалентност, една спрямо друга. Авторите търсят надхвърляне на територията на визуалното и навлизане в измеренията на мултисетивността.

1-4

„Усещане за бяло“ е инсталация на Добрин Атанасов. Инсталацията търси комплексно естетическо преживяване отвъд предметната конкретика. Обединява визия, звук и материалност, чрез които зрителят е въвлечен в почти медитативна ситуация. Водещи елементи в изграждането на пространството са меките материи, светлината и движението. Търсеният ефект е свързан със създаване на зона на тактилна съзерцателност, контрапункт на динамиката на съвременния свят.

1-13
1-14

„В дълбокото тъмно“

"В дълбокото тъмно“ е инсталация на Любен Кулелиев. Инсталацията провокира изостряне на сетивата, чрез изграждане на среда, която нарушава нормалното зрително възприятие. Представлява интерактивно пространство, приканващо посетителя пряко да се ангажира със случващото се. Търси се въздействието на кинетиката, ултравиолетовата светлина, луминесценцията и тактилните усещания.

1-3

Доц. Атанасов и гл. ас. Кулелиев със свои студенти

Изявите са съфинансирани със средства, отпуснати целево от държавния бюджет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за научни изследвания: проект №80-10-159 / 16.5.2023 г.

1-9
1-11

„Усещане за бяло“

Инсталациите може да бъдат видени в галерия „Алма матер“ до 28 юни 2023 г.

1-15

„В дълбокото тъмно“

1-18