Начало / Новини / Новини и събития / Трета национална студентска олимпиада по езикова култура

   
Трета национална студентска олимпиада по езикова култура

В Софийския университет на 12 май 2023 г. започна двудневната Трета национална студентска олимпиада по езикова култура, организирана от Катедрата по български език на Алма матер.

Официалното откриване на олимпиадата се проведе в Аулата в Ректората, където от името на организационния комитет на олимпиадата проф. д-р Йовка Тишева, ръководител на катедрата по български език, приветства всички с „Добре дошли“ в най-големия, най-стария и най-престижния български университет. Тя припомни, че инициативата Национална студентска олимпиада за езикова култура започна през 2016 г. със седем отбора и около 40 индивидуални участници. През 2019 г. отборите вече са 16, с над 80 участници. Проф. Тишева подчерта, че в първите две издания олимпиадата беше за студенти от първи и втори курс. На второто издание към българистите се присъединяват и студенти от Юридическия факултет, както и отбори от специалностите „Японистика“, „Испанска филология“ и „Португалска филология“ от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет.

1-1

Ръководителят на катедрата по български език подчерта, че тази година, третото издание на Националната олимпиада по езикова култура е само за студенти от първи курс. „Да видим как след два семестъра, прекарани с нас, нашите студенти мислят за българския език, за процесите, които протичат в него, за отклоненията, които забелязват и за тенденциите, които вероятно и те самите усещат“, каза проф. Тишева.

8

Заявки за участие в тазгодишната олимпиада са подали 75 студенти и ще участват 18 отбора. „Това е страхотно постижение, колеги, защото тук говорим само за студенти от първи курс“, каза проф. Тишева и допълни, че инициаторите на събитието се гордеят, че тяхната инициатива среща нови съмишленици. Тази година има участници от Историческия факултет и от специалност „Скандинавистика“ от Факултета по класически филологии. Проф. Тишева пожела успех на всички участници.

9

Заместник-деканът на Факултета по славянски филологии проф. Петя Осенова даде официален старт на олимпиада и изрази задоволството си, че тази инициатива се проявява в толкова големи мащаби. Тя заяви, че в следващите два дена участниците ще имат възможност да размишляват върху интересни задачи и казуси, свързани с езиковата култура. „Вие знаете вече, че езиковата култура не се измерва само с правилата за пунктуация, за правопис – те са много важни и без тях не можем, но освен това много важно е да се възпитава умение за използване езиковите средства по подходящ начин в различни езикови ситуации“, обърна се проф. Осенова към участниците и благодари на техните преподаватели, които са ги подготвили, както и на самите участниците за смелостта им да преборят сили. Тя подчерта, че те вече са победители, защото езиковата култура, изобщо грамотността в България е постоянна кауза, постоянна мисия.

4

Проф. Осенова отбеляза още, че особено в днешно време имаме нужда да бъдем по-грамотни и да използваме езика по подходящ начин. „Това е било кауза винаги“, подчерта заместник-деканът и благодари на колегите си за добрата организация на събитието.

Накрая проф. Осенова заяви, че трудното вече е минало, защото участниците вече са тук, подготвени за работа и остава лесната част – да решат предложените задачи и казуси. Тя пожела успех на всички.

10

От името медийните партньори на събитието поздрав поднесе Златимир Йочев от бТВ. Той не скри вълнението си да присъства на събитието и то в Аулата, където е идвал още като студент във Факултета по журналистика и масова комуникация. Той отбеляза, че сигурно не са малко хората сред участниците, които сигурно един ден ще бъдат негови колеги.

3

В своето приветствие той се определи като човек, принадлежащ към младата генерация, към носителите на новото, към хората, които следят развитието и на изкуствения интелект, и на съвременните технологии и съответно навлизането на всички нови термини, които влизат по линия тези технологии и подчерта, че трябва да има мярка в използването на чуждиците в нашата реч. Паралелно с това не трябва да се забравя, че в българския език, българската литература има хора като Иван Вазов, които са обогатили езика ни. Доказано е, че Иван Вазов е използвал много повече уникални думи от всички български творци, допълни още известният телевизионен журналист. „Някъде по средата трябва да се наместим с почест и уважение към хората, които са обогатявали езика ни и са измислили думи за всеки един елемент от нашия живот, да успяваме да усвояваме новите думи, да не прекаляваме с тях в речта си и същевременно да бъдем достатъчно уважителни към онези думи, които вече съществуват в нашия език“.

14

Златимир Йочев не скри дълбокото си разочарование от факта, че много хора се отнасят нехайно и небрежно към нашия език и даде примери с често използвани думи с поставени погрешно ударения. „Старайте се да използвате чистия български език. Ако някой от вас има близки и познати, носители на стария български език, с много красиви диалектни форми и думички, „откраднете си“ от тях и понякога дори ги използвайте“, призива Златимир Йочев.

Накрая той прочете цитати от „Похвално слово за българското слово“ на Петър Увалиев и препоръча на студентите да го прочетат. Увалиев споделя, че кирилицата е патерицата, на която се опира при многолетното си странстване из върлините и чукарите на няколко езика, той нарича азбуката ни живец на живота. Давайте и вие от вашата младост на българския език, давайте живот на живота на българския език, каза накрая Златимир Йочев и пожела успех на всички.

12

От името на организационния комитет приветствие поднесе доц. Владислав Миланов, който не скри радостта си, че всички, събрани в най-представителната зала на Софийския университет, са обединени от обичта им към българския език, уважението към езиковата култура, която е най-важната съставка на общата култура на човека и неотделима съставка от значението и представата за човека изобщо.

11

Днес, когато живеем в общество, което непрекъснато е разкъсвано от мнения и съмнения, от дирения и лутания; когато диалогът се е разпаднал не само като синтактична структура, а като начин да се виждаме и да разговаряме помежду си и ние като филолози, които стоят на своя езиков пост, говорим за това непрекъснато; когато погледите ни търсят безутешно света на телефоните и онлайн световете, а не търсят богатството на общуването през думите, именно езиковата култура, развита през четенето, семейството и училището, може би ще върне умението да общуваме помежду си и ще прероди смисъла в разговорите ни и в погледите ни; онзи смисъл, който подрежда съвременния свят истински - без непрекъсната речева агресия; с думи, зад които стоят реалности, а не празни химери; онзи свят, в който силата на думите може да победи всяко оръжие и всяка човешка злина", каза още доц. Миланов.

7

Той подчерта, че днешната олимпиада по езикова култура е повод за гордост за всеки университет и поздрави сърдечно колегите от Катедрата по български език, от деканското ръководство, и всички, застанали зад тази идея. Обръщайки се към колегите си, той подчерта, че това е и мисия, чрез която увличат младите българисти от цялата страна и ги карат още по-силно да обичат българското слово и да търсят света на неговата логика и на неговата подреденост. И не само защото с него ще изкарват своята прехрана в неравностойна битка, често обричаща хората на духа и на перото, а защото като бъдещи учители, писатели и журналисти ще пренасят този огън на следващите поколения, а те ще го предават на вековете и ще го пренасят на следващите. „Ще бъде белег за идентичност, простете за клишето, който непрекъснато ще ни припомня, че сме общност. Всеки ден и не само на думи. Винаги и завинаги!“, каза още доц. Миланов.

13

Той специално благодари на студентите и им припомни как от два месеца работят и обсъждат заедно динамиката на езиковите процеси днес - от онлайн средата до публичната официална реч, от правописните отклонения в медиите до все по-агресивно заливащата ни неграмотност в афишите и в текстовете от деня ни. „На всеки колега пожелавам да работи с такива млади хора, които с въпросите си вече правят заявка за работа в полето на лингвистиката; които наблюдават и анализират; които са готови сърцато и с ум да анализират сложната материя на езика ни“, каза още доц. Миланов.

В своето приветствие той постави и въпроса за необходимостта дисциплината „езикова култура" да влезе в учебните планове на всички университетски специалности.

За пореден път сме заедно, колеги, не за да мерим сили, защото добре знаем, че който владее силата на думите, може да владее света; че мъдрецът ще търси тежестта на словото, за да спаси света ни от войни и неправди; и по-важното - ще гради мостовете на духовността в един свят, който става все по-материален и все по-технически подреден“, каза накрая доц. Миланов и пожела успех на всички участници в олимпиадата.

Форумът, в който участват студенти с хуманитарен профил I курс, е единствен по рода си в България и вече има две издания. Неговата цел е да стимулира интереса към актуалните въпроси на езиковата култура и да даде възможност на студентите да приложат изградените умения и знания при решаването на конкретни проблеми, да провери техните нагласи към отклоненията, вариантността в речевата практика и динамиката в езиковата система.

В тазгодишното издание ще се включат близо 80 студенти от Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и от университета домакин на проявата.

99

Отборната надпревара ще се проведе на 12 май, а на 13 май ще се състезават индивидуалните участници, като и в двата случая са предвидени писмен и устен кръг. Писменият кръг се състои в решаване на многокомпонентен тест със задачи с избираем и със свободен отговор. Допуснатите до втория кръг правят анализ на казуси, включително от журналистическата практика, коментират актуални проблеми на езиковата култура, участват в блицинтервю и събеседват с членовете на журито. Отговорите на студентите ще бъдат оценявани от независима комисия, в чийто състав влизат изтъкнати учени от Института за български език и специалисти с богат опит в областта на превода и редактирането.

Председател на журито, което ще оценява отборните състезания, е проф. Светла Коева, ръководител на Департамента по компютърна лингвистика в Института за български език, а председател на журито, което ще оценява индивидуалните състезатели, е проф. Руска Станчева от секцията по съвременен български език в Института за български език.

Наградният фонд е осигурен от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, от издателство „Ентусиаст“ и Асоциацията на лекторите по български език, литература и култура.

Партньори на събитието са Асоциацията на лекторите по български език, литература и култура, Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“, БТА, Българското национално радио, Българската национална телевизия, Би Ти Ви, Евронюз и вестник „24 часа“.

Организационният комитет изказва своята благодарност за финансовата подкрепа за олимпиадата, която се осъществява с финансови средства по НИД на ФСФ, дог. № 80-10-59 от 25.04.2023 г.

Още информация на страницата във Фейсбук: https://www.facebook.com/ezikovaolimpiada