Начало / Новини / Новини и събития / Студенти от Софийския университет се срещнаха с изпълнителния директор на Европейския орган по труда Козмин Боянджиу

   
Студенти от Софийския университет се срещнаха с изпълнителния директор на Европейския орган по труда Козмин Боянджиу

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ студенти от Юридическия факултет на Алма матер се срещнаха с изпълнителния директор на Европейския орган по труда Козмин Боянджиу. Събитието е част от официалното посещение на Козмин Боянджиу в България. В срещата участваха министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова и председателят на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ инж. Екатерина Асенова.

Събитието бе открито от заместник-декана на Юридическия факултет проф. Мартин Белов, който посочи, че темата на срещата е много интересна и ще е полезна за присъстващите. По думите му въпросът за работната миграция в рамките на Евросъюза е особено актуален заедно с темата за гарантиране на правата на мобилните работници в рамките на единния европейски пазар. Проф. Белов представи накратко Козмин Боянджиу и останалите участници в събитието.

5

Министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова заяви, че за нея е изключително удоволствие да присъства на това събитие. Тя обърна внимание, че в съвременния динамичен свят на пазара на труда е важно да бъдат гарантирани правата на българските граждани, които работят зад граница. Министър Шалапатова допълни, че в същото време България, като равноправен член на Европейския съюз, е поела изключително важната отговорност да гарантирам правата и на чуждестранни граждани, когато те упражняват труд у нас.

10

„В тази наша политика изключително важен партньор е именно Европейският орган по труда. Това е една институция със сравнително млада история, едва пет години, целият й екип е изключително ценен партньор на държави като България“, отбеляза още министър Шалапатова и допълни, че тяхната подкрепа в страните членки да гарантираме правата на мобилните работници и да постигаме предотвратяване трудовата експлоатация е изключително ценна подкрепа.

6

„За мен е много важна дискусията днес, защото както за политическия кабинет на министерството, така и за нашите колеги от Главна инспекция по труда ще бъде много ценна вашата гледна точка за това как правният мир може да бъде по-добър партньор в динамиката на пазара на труда“, каза още министърът на труда и социалната политика. Обръщайки се към присъстващите студенти в залата, д-р Иванка Шалапатова заяви, че тъй като те скоро ще напуснат университетската скамейка, ще трябва да поемат тази важна отговорност да бъдат гарант за човешките права.

„Ясно и дълбоко вярваме в точно подобен тип партньорства между академичната сфера, институциите, правещи политики и младите хора. Ние дълбоко вярваме, че политиката трябва да бъде отражение на реалния съвременен свят и за нас е много важна вашата гледна точка за това как всички да се справим с едни от най-сериозните предизвикателства на пазара на труда“, допълни още министър Шалапатова и пожела ползотворна дискусия и успех на събитието.

13

Козмин Боянджиу благодари за възможността да се срещне със студентите на Софийския университет и посочи, че с колегите му имат амбицията Европейският орган по труда да бъде нов вид институция, която е близо до хората, близо до развитието на пазара на труда. Той представи накратко професионалната си биография – 25 години е дипломат от кариерата, от края на 90-те години на XX век е работил по редица въпроси, свързани със сигурността, работил е за НАТО и ООН. По думите му основната цел на Европейския орган по труда е да осигури свободно придвижване на работници в рамките на ЕС, за да може това тяхно придвижване и упражняване правото на труд да се извършва безпроблемно и с възможно най-млаки затруднения, да се избегнат злоупотреби със системата и прилагане на процедурите, свързани с упражняването на тези трудови и социално-осигурителни права. Козмин Боянджиу посочи, че прилагането на европейското право не е лесен процес, тъй като трябва да има координация със съответните национални законодателства в държавите- членки.

8

По време на срещата студентите имаха възможност да научат от Козмин Боянджиу кои са предизвикателствата пред пазара на труда в Европа, какво означава по същество мобилна заетост, какви права и задължения имат мобилните работници, какви са предизвикателствата, свързани с командироването на служители.

1

По-рано през деня ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев се срещна с Козмин Боянджиу и с министъра на труда и социалната политака д-р Иванка Шалапатова и ги запозна с усилията, които Алма матер полага за поддържане високо качество на обучението, университетските алианси, в които участва и търсенето на решения на проблема, че масово младите хора работят, докато се образоват, а превръщането на работата в приоритет през този период от живота им пречи на пълноценното обучение. Проф. Вълчев изтъкна водещата позиция на Софийския университет съгласно Националната рейтингова система на университетите в България и посочи, че ръководството на Алма матер ще продължи политиката за обръщане на тенденцията и все повече млади хора да намират време и възможност да обръщат внимание и да се съсредоточат преди всичко върху образованието си през този период. Проф. Вълчев изрази надеждата си това скоро да се случи чрез промени и в областта на образованието, чрез стипендии или други механизми и политики. Ректорът отбеляза, че битката за 21 век ще бъде за човешки капитал и допълни, че цел на Софийския университет е да съхрани целия човешки потенциал на университета, тъй като има специалности с малко студенти, които са от ключово значение за страната ни.

3

Козмин Боянджиу изрази положителните си впечатления от взетите мерки и плановете на ректорското ръководство за справяне с предизвикателствата в бъдеще. Той изтъкна, че именно в тази насока би искал да съдейства и Европейският орган по труда – за по- качествено и по-лесно намиране на работа спрямо индивидуалните желания и амбиции на хората, техните конкретни знания и умения още преди да навлязат на пазара на труда. По думите му именно тук е важната роля на университетските преподаватели – уменията и знанията, които те предават на студентите си.

По време на разговора бе засегната и темата с голямата диспропорция при подготовката на кадри и насищане на определени сектори със специалисти за сметка на други, където няма достатъчно. Козмин Боянджиу отбеляза, че се полагат усилия хората да могат лесно да се преквалифицират, ако имат желание и да започнат работа в друга сфера. Проф. Вълчев отбеляза, че в академичните среди на Софийския университет темата се обсъжда от много време, процесите се следят и се вземат мерки, за да се подготвим за тези предстоящи промени. Проф. Вълчев отбеляза и работата в сферата на следдипломна квалификация, за да могат хората да натрупат нови умения и да сменят професионалното си развитие.

Европейският орган по труда е създаден пред пет години като инструмент за подпомагане и засилване на свободното движение на работници и осигуряване на ефективно трансгранично сътрудничество между националните органи. Сред основните му задачи са улесняване достъпа до информация и координиране EURES (Европейски служби по заетостта); улесняване сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки с цел последователно, ефикасно и ефективно прилагане и изпълнение на съответното право на Съюза; координиране и подкрепа при съгласувани и съвместни инспекции; извършване на анализи и оценки на риска по въпроси, свързани с трансграничната трудова мобилност; подкрепа на държавите членки при създаването на капацитет във връзка с ефективното прилагане и изпълнение на съответното право на Съюза; подкрепа на държавите членки при противодействието на недекларирания труд и изпълняване функциите на медиатор по спорове между държавите членки относно прилагането на съответното право на Съюза.