Начало / Новини / Новини и събития / Стартира проектът SUMMIT на Софийския университет

   
Стартира проектът SUMMIT на Софийския университет

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ стартира изпълнението на проект SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer), финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“. Проектът е с продължителност от 42 месеца, считано от януари 2023 г. и ще приключи на 30 юни 2026 г. Финансирането е в размер от 44 000 000 лева.

На 14 март 2023 г. в Националния пресклуб на БТА се проведе откриващо събитие за изпълнението на дейностите по проект SUMMIT, организирано от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Екипът, водещи и привлечени учени по проекта представиха основните цели, които стоят пред него, както и очакваната обществена полза от реализацията на постигнатите резултати.

На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет и ръководител на Управителния комитет на проекта проф. дфн Анастас Герджиков, проф. Елиза Стефанова, заместник-ректор и координатор на дейности 3.1 и 3.2 в проекта, проф. Веселина Вълканова, декан на Факултета по журналистика и масова комуникация и член на Управителния съвет, проф. Николай Михайлов, заместник-декан на ФЖМК и член на Управителния съвет на проекта, част от учените, ръководещи екипи.

1-1

Проф. Веселина Вълканова откри събитието по повод проекта, по който Софийският университет ще работи като водещ изследователски университет през следващите месеци – до 30 юни 2026 г. в сътрудничество с чуждестранни учени, в международни екипи и в среда на съизмеримост и значимост на научните търсения, на отворен достъп на достиженията и видимост на получените резултати. Без отворен достъп и откритост няма научен дебат, а без спорове няма и истинска наука, подчерта проф. Вълканова и изтъкна, че Софийският университет доказва своя изследователски профил на водеща институция в науката и образованието като се стреми да изгражда съвременна и оптимална за приоритетните си цели научно изследователска инфраструктура.

Проф. Веселина Вълканова отбеляза, че в проекта участват водещи изследователи в национален и световен план с най-високи наукометрични показатели от реномирани световни бази данни, експерти от реномирани университети, работещи главно в областта на природните науки, но в проекта са включени също така и интердисциплинарни проекти от областта на хуманитарните и социалните науки. Тя подчерта, че в Софийския университет текущо се изпълняват повече от 300 проекти, включително осем за създаване на центрове за върхови постижения, центрове за компетентност. Алма матер участва в изпълнението на девет национални научни програми и в изграждането на четиринадесет обекта от националната пътна карта за научната инфраструктура до 2023 г. „Нищо случайно няма в спечелването и работата по този проект. Това е начин да развием една нова научно-изследователска инфраструктура, която ще има и национално значение, а не само значение за Софийския университет“, каза в заключение проф. Вълканова.

1

Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет и ръководител на Управителния комитет на проекта, посочи, че проектът е свързан с темата за изследователските университети. По думите му първоначално държавата е подходила погрешно, смятайки, че това трябва да са някакъв нов вид университети, което е напълно излишно, сега всеки университет може да бъде изследователски, стига да постига сериозни научни резултати. „Софийският университет е такъв университет. Той дава един много голям процент от изследванията на всички университети в страната, а първите 10 – почти 90 и няколко процента от всички изследвания в страната. Това означава, че няколко университети наистина се занимават по-сериозно и по-интензивно с наука и Софийският университет, както се разбра от този конкурс, е първият от тях“.

1-2

Ректорът проф. Герджиков посочи, че през последната година броят на публикациите на изследователите от Софийския университет в областта на природните науки се е увеличил с 20%, което е много голям скок, а в областта на хуманитарните и социалните науки – с 40%, което е наистина грандиозно. Според него това се е случило след дълги години, в които държавата не е отделяла средства за наука, поне не в такъв мащаб – за инфраструктура, за апаратура. В последните 6-7 години, благодарение на европейските средства това се е променило. „Ние получихме множество възможности да закупим апаратура и оборудване, а през последните 2-3 години и чрез центровете за върхови постижения финансирането достигна наистина много сериозни нива – може би 150-200 милиона само за Софийския университет“, посочи ректорът.

1-6

Проф. Герджиков подчерта, че важността на този проект е, че досега колкото и да е била липсващата апаратура и лабораториите, всички средства са отивали именно за това, за изграждането на капацитет. Сега най-после имаме възможност с тези средства да започнем сериозни научни изследвания. „Ако досегашният ръст в апаратурата ни е дал такава възможност да увеличим броя на публикациите си, силно се надяваме, че това, че финансираме вече и самите изследвания, ще доведе до още по-голям ръст“, подчерта проф. Анастас Герджиков. Ректорът посочи още, че в конкурса за изследователски университети Софийският университет е бил класиран на първо място, но освен него е имало още 8 изследователски университета засега, които също ще получат финансиране. Той посочи, че това финансиране не е от националния бюджет, а са европейски средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1, „Програма за ускоряване икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“. Проф. Герджиков подчерта, че това ще позволи в цяла България да има мрежа от университети, които ще поведат напред българската наука.

1-11

Проф. д-р Елиза Стефанова представи накратко проекта. В рамките на проекта SUMMIT има няколко ключови дейности, първата от които е свързана с научни и научно-приложни изследвания, насочени към стратегическите направления на Софийския университет. Предвижда се проектът да обхване стратегически за Софийския университет „Св. Климент Охридски” области на познанието: природни науки, медицина, математика, компютърни науки, образование, икономика, хуманитаристика, социални науки и психология.

Проф. Стефанова допълни, че са формирани 17 научни групи, които са в различни области – материали за зелена енергия и околна среда, изкуствен интелект, климат, време, природни бедствия и рискове, групи, свързани с квантовата информатика, с тематики, свързани с европейски ценности, социални предизвикателства, дигитално образование, дигитализация на малки и средни предприятия и други. „Всички тези актуални теми са в крайна сметка във фокуса на нашите водещи учени, които ще работят по тях от една страна, за да допринесат за развитието на нашата страна, а от друга страна - да бъде по-добра видимостта на техните резултати в научната област, където са известни и често цитирани“, каза още проф. Стефанова и допълни, че целите на тези групи в допълнение ще бъдат да утвърдят този имидж, който имат, да развият капацитета в самите научни групи и да привлекат млади учени, да има международни екипи, да бъдат привлечени обратно в България хора, които са утвърдени учени в чужбина или от бизнеса.

1-7

Проф. Елиза Стефанова обърна внимание и на предвиденото международното сътрудничество. Тя отбеляза, че дейността, свързана с изследвания и потенциал за иновации и трансфер на знания и интелектуална собственост е насочена към това да се развият допълнителни вътрешни проекти, със стойност до 200 000 лева, в рамките на Софийския университет. Общата стойност на тези проекти в рамките на Стратегическата програма е 15 процента от общата стойност на проекта.

Проф. Елиза Стефанова обърна внимание и на друга дейност на проекта – защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер.

2

Ежегодна конференция ще представя всички резултати и международен борд със седемнадесет известни учени от цял свят ще се явяват наш коректив, така че ще може да се вижда дали има нещо, което е необходимо да подобрим и съответно дали достатъчно работим към този момент“, каза още проф. Стефанова.

Проф. Стефанова представи учените, водещи групи в проекта, и посочи, че в Стратегическата научноизследователска и иновационна програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по SUMMIT са включени 14 екипа на водещи учени от Софийския университет в приоритетни области, които са с най-високите наукометрични показатели съгласно реномирани международни бази данни (Web of Science и др.). Други три екипа изследователи ще работят по интердисциплинарни теми с потенциал да повишат съществено изследователския капацитет на висшето училище в областта на хуманитаристиката, социалните науки, стопанските науки и психологията.

1-9

Проф. Стефанова отбеляза, че сред водещите учени са и най-младите член-кореспонденти в България и това са чл.-кор. Младен Савов и чл.-кор. Стойчо Язаджиев. Сред тях е и един от най-младите академици – акад. Николай Витанов, заместник-ректор на Софийския университет, който е и сред най-добрите учени в света. Тя подчерта още, че сред 18-те водещи учени 8 са жени. Проф. Стефанова обърна внимание още, че екипът на д-р Цветелина Великова е най-младата научна група със средна възраст около 35 години.

6

В стратегически за Софийския университет направления като математика, химия, биология, физика и психология са привлечени водещи български учени от университети в САЩ - проф. Боян Попов, Великобритания - проф. Иво Влаев и Франция – проф. Валентин Вълчев, както и от бизнеса в България - д-р Сергей Иванов и от Германия – д-р Сотир Червенков. Те също формират научни групи, които са общо пет на брой. Привлечените учени са авторитетни изследователи и експерти от реномирани университети, научни организации и предприятия в страната и чужбина, които ще работят върху конкретни изследователски задачи в рамката на SUMMIT. С дейностите по проекта се насърчават и подкрепят върхови научни приноси с висок фактор на въздействие в съответствие с добрите практики и стандартите на европейското изследователско пространство.

7

Формираните вече научни групи ще се ръководят следните учени в съответните научни области:

Чл.-кор. проф. дфн Стойчо Язаджиев, Физически факултет, катедра „Теоретична физика“. Наименование на научната група: Математична физика и астрофизика. Научна област: Обща теория на относителността, Модифицирани теории на гравитацията, Релативистка астрофизика, Гравитационни вълни, Дуалност между гравитация и калибровъчни теории.

Проф. д-р Славка Чолакова, Факултет по химия и фармация, катедра „Инженерна химия и фармацевтично инженерство“. Наименование на научната група: Активни формулировки и материали. Научна област: Меки материали.

Д-р Цветелина Великова, Медицински факултет. Наименование на научната група: GROWTH (group of researchers for opportunities in writing who are talented in healthcare). Научна област: Медицина, биология и обществено здраве.

Акад. проф. дфзн Николай Витанов, Физически факултет, катедра „Теоретична физика“. Наименование на научната група: Съвременни квантови и оптични технологии. Научна област: Квантова информатика.

Проф. д-р Християн Александров, Факултет по химия и фармация, катедра „Органична химия и фармакогнозия“. Наименование на научната група: Изчислителен хетерогенен катализ. Научна област: Приложение на квантовохимичните методи за изследване на каталитични системи и реакции върху тях.

Проф. дхн Иво Грабчев, Медицински факултет, катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология”. Наименование на научната група: Биологично активни вещества. Научна област: Биологично активни вещества.

Проф. дхн Тони Спасов, Факултет по химия и фармация, катедра ПНХ. Наименование на научната група: Функционални материали. Научна област: Функционални наноструктурирани материали за зелена енергия и околна среда.

Доц. д-р Любен Загорчев, Биологически факултет, катедра „Биохимия“. Наименование на научната група: Растителни паразити. Научна област: Биология на паразитни растения.

Проф. дн Младен Савов, Факултет по математика и информатика, катедра „Вероятности, изследване на операциите и статистика“. Наименование на научната група: ГАММА. Научна област: Математика, Случайни процеси.

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, Факултет по педагогика, катедра „Дидактика“. Наименование на научната група: DigitalEdu-SU. Научна област: Дигитално обучение.

Доц. д-р Благой Узунов, Биологически факултет, катедра по ботаника. Наименование на научната група: Алгология (Водораслови колекции). Научна област: Биология, Водорасли.

Проф. Иван Койчев, Факултет по математика и информатика, катедра „Софтуерни технологии“. Наименование на научната група: Интелигентни системи. Научна област: Информатика, Изкуствен интелект.

Доц. д-р Гергана Герова, Физически факултет, катедра „Метеорология и геофизика“. Наименование на научната група: Климат, Време, Природни бедствия и Рискове (CW&NR). Научна област: Околна среда и науки за Земята.

Доц. д-р Красимир Митев, Физически факултет, катедра „Атомна физика“. Наименование на научната група: Ядрена (Nuclear). Научна област: Експериментална ядрена и суб-ядрена физика и технологии.

Проф. д-р Мария Стойчева, Философски факултет, катедра „Европеистика“. Наименование на научната група: Европейски ценности и социални предизвикателства (EuVaSC). Научна област: Социални науки (политически науки, право, образователни науки).

Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова, Факултет по славянски филологии, катедра „Кирилометодиевистика“ и доц. д-р Мария Баръмова, Исторически факултет, катедра „История на Византия и балканските народи “. Наименование на научната група: Дигитална хуманитаристика. ИКТ приложения за история и език. Научна област: Дигитална хуманитаристика.

Проф. д-р Десислава Йорданова, Стопански факултет, катедра „Стопанско управление “. Наименование на научната група: Дигитализация на малките и средни предприятия (МСП). Научна област: Дигитализация, малки и средни предприятия.

8

В обхвата на дейността по привличане на водещи изследователи ще бъдат финансирани и изпълнени пет проекта на учени от изследователски организации и бизнеса в страната и чужбина, в екипите на които ще участват учени от Софийския университет.

Проф. Боян Попов. Привлечен от Texas A&M University, USA. Наименование на научната група: NATATA. Научна област: Приложна математика.

Проф. Валентин Вълчев. Привлечен от CNRS, France. Наименование на научната група: ZeoNeo. Научна област: Химия, Нанопорести материали за катализа, разделяне и съхранение.

Д-р Сергей Иванов. Център по биология на храните, София, България. Наименование на научната група: Микробиологични рискове в околната среда. Научна област: Епидемиология, базирана на отпадъчни води (ЕОВ). Проучване на разпространението на човешките инфекциозни вируси в околната среда, отпадните води и по хранителната верига. Биомаркери за човешкото здраве в отпадъчни води. Скрининг за полезни бактериофаги.

Д-р Сотир Червенков. Привлечен от бизнеса Disco Hi-Tec Europe GmbH, Germany. Наименование на научната група: Нови материали и фотоника. Научна област: Физика. Разработване, характеризиране и приложения на нови материали за фотоника.

Проф. Иво Влаев. Привлечен от University of Warwick, UK, Наименование на научната група: NUDGE. Научна област: Модели на поведение, нагласи и прилагане на политики за устойчиво развитие.

Част от водещите и привлечени учени присъстваха на събитието и представиха накратко своите проекти, научната област в която работят, екипите си и поставените цели.

Стратегическата научноизследователска и иновационна програма на Софийския университет по SUMMIT създава също така възможности и условия за международно сътрудничество и повишаване на научната експертиза на учени, които работят в стратегическите направления, но не са част от научните групи. В рамките на предвиденото финансиране са планирани гъвкави форми за подкрепа на изследователската мобилност зад граница. Екипът на проекта предвижда предоставянето на индивидуални грантове въз основа на мотивирани заявки от преподаватели, изследователи, докторанти, които работят в направленията на стратегическата програма, но нямат достъп до финансирането по линия на утвърдените бюджети за научните екипи.

Международната дейност е насочена към различен тип организации в чужбина - научни институти (лаборатории, центрове, школи и др.), академични организации (висши училища), бизнес и др. Активностите по този показател включват финансиране за мобилност, свързана с осъществяване на съвместни публикации, подготовка на общи проекти, организиране на съвместни семинари и събития за популяризиране на резултатите от научната дейност, създаване на изследователски мрежи и др.

Отделна дейност на Стратегическия план предвижда финансирането на вътрешни за университета проекти за научни изследвания, водещи до резултати, необходими за трансфер на знания чрез защита на интелектуална собственост или чрез потенциал за иновации. Проектите финансират два типа дейности: експериментална или теоретична дейност, предприета с основна цел за придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се цели каквото и да било пряко търговско приложение или използване; трансфер на иновации, при които всички печалби от тези дейности се реинвестират в основните дейности на университета или инфраструктура.

Реализацията на проекта ще доведе до осъществяването на няколко важни цели. Ще се повиши значително качеството на научните изследвания в предложената секторна специализация чрез сериозно нарастване на броя на научни публикации и съответно повишаване на наукометричните показатели чрез световноизвестната база данни Web of Science. Ще се активизира патентната активност и ще се стимулират приложните разработки чрез създаване на нови международни патентни заявки.

Други резултати от проекта са: привличане на млади учени и повишаване на квалификацията им за провеждане на приложни научни изследвания, подписани споразумения за международна активност чрез участие в научни и изследователски мрежи в чужбина, привлечено външно финансиране и осигурена индустриална подкрепа.

Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез изпълнение на комплекс от мерки, които ще създадат среда, благоприятна за привличане, ангажиране и развитие на талантливи изследователи. Финансирането чрез Плана за възстановяване и развитие ще спомогне за намирането на решение за по-широк кръг задачи, които са пряко свързани с развитието на изследователския профил на Софийския университет с цялостното подобряване на научноизследователската инфраструктура.

Запис от откриващото събитие