Начало / Новини / Новини и събития / Стартира проект по Еразъм+ "Формиране на критично мислене и медийна грамотност като защита срещу медийни манипулации, дезинформация и фалшиви новини"

   
Стартира проект по Еразъм+ "Формиране на критично мислене и медийна грамотност като защита срещу медийни манипулации, дезинформация и фалшиви новини"

Четири екипа от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Fachhochschu Le Des Mittelstandes (FHM) GMBH - University of Applied Science (Германия), Link Campus University (Италия) и Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania z Siedziba w Rzeszowie (Полша) започнаха проект, фокусиран върху разработването на систематичен модел на преподаване на критично мислене и медийна грамотност.

Екипите от четирите университета ще изработят учебна програма и учебни материали по темата. Ръководител на проекта е старши преподавател д-р Рени Радкова от Факултета по математика и информатика.

Проектът е насочен и към подобряване на компетенциите на преподавателите за прилагане на критично мислене в тяхното преподаване, повишаване на междукултурните компетенции на участниците и укрепване европейското измерение на институциите в образованието.

Специфичните цели на този проект са свързани с разработването на четири крайни резултата, а именно отворена виртуална платформа, методическо ръководство за учители, учебна програма за курс по критично мислене и медийна грамотност, и компендиум.

Първата цел е свързана с разработването и предоставянето на обособени софтуерни инструменти и виртуално работно пространство (интранет и екстранет, които ще бъдат от решаващо значение за успеха и развитие на дейностите по проекта и устойчивост на инициативата. Платформата ще бъде виртуалното място, където ще бъдат публикувани всички материали от курса, така че по-широка аудитория да може да има достъп до тях.

Втората основна цел е тясно свързана със създаването и прилагането на методическо ръководство за учители, съдържащо ясни инструкции и описание на подходящия методически подход.

Третият продукт е създаване на систематичен курс от 30 академични часа по критично мислене и медийна грамотност. Той има за цел да предложи на студентите инструменти и подходи за борба с манипулациите и фалшивите новини в медиите. Дейностите по него се свързват с проектиране и изработване на материали, както и прилагане на стратегии при изработване на умения за критично мислене и медийна грамотност. След пилотиране на курса със студентите от 4те университета, е планирано усъвършенстване на съдържанието на курса.

Четвъртата основна цел е проектирането и съставянето на компендиум за критично мислене и медийна грамотност относно защитата срещу медийната манипулация, дезинформацията и фалшивите новини. Той ще съдържа кратка, но подробна информация относно теоретичните и практически знания, достъпни за студенти и учители/преподаватели. Ще събира казуси, статии, книги откъси, теми за дискусия и т.н. Компендиумът ще бъде публикуван в печатен и/или дигитален формат.