Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет е домакин на Международна нумизматична конференция

   
Софийският университет е домакин на Международна нумизматична конференция

В Аулата в Ректората на Софийския университет започна Международната конференция „Десетата съвместна среща на ECFN & Nomisma.org & Втори Български нумизматични четения“. В нея участват около 200 изследователи от над 20 страни. Научният форум ще продължи до 23 юни 2023 г.

Партньори в организирането на конференцията са Софийският университет и неговият Исторически факултет, Националният археологически институт с музей – БАН, Първа инвестиционна банка, РИМ София, РИМ Благоевград, ИМ Петрич; финансирането е по проектите SUMMIT, “Древна Тракия в цифри“ ФНИ - МОН, АCCSN и проект 80-10-37/2023 НИС на Софийския университет. Научното събитие е част от календара за честванията на 135 г. от основаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

1

Форумът бе открит от проф. дин Диляна Ботева-Боянова, председател на организационния комитет на международната нумизматична конференция, която поздрави с „Добре дошли“ всички участници и гости на конференцията. Тя отбеляза, че поводът да се съберат днес в Аулата на Софийския университет е една мечта на петима души, възникнала преди три години и половина и изрази радостта си от нейното реализиране. Проф. Ботева посочи, че три години и половина след зараждането на идеята вече са постигнати няколко важни цели – създаден е проект за международен нумизматичен семинар с участието на водещи експерти; разработен е сложен научен проект, целящ да включи в изследванията и дигиталните технологии и методи наред с традиционните; основан е традиционен международен нумизматичен семинар – Български нумизматични четения; започната е работа по създаването на дигитално нумизматично научно списание; работи се по създаването на регулярна Софийска нумизматична школа в Софийския университет.

2

В изказването си проф. Ботева благодари за помощта в организирането на семинара на заместник-ректора на Софийския университет и координатор на проекта SUMMIT проф. Елиза Стефанова, на декана на Историческия факултет проф. Мира Маркова, на партньорите в лицето на Националния археологически институт с Музей при БАН, Първа инвестиционна банка, Регионалния историческия музей – София, Регионалния историческия музей – Благоевград и Историческия музей в Петрич.

7

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев поздрави организаторите и участниците в научния форум и поднесе поздравителен адрес от името на ректора на университета проф. дфн Анастас Герджиков. В него се посочва, че това е събитие от изключителна важност, защото дава възможност да се представят нови изследвания и нови исторически факти за Югоизточна Европа в един обширен исторически период. „Това домакинство е и признание за нашите колеги от Историческия факултет и доказателство за качеството и мащаба на техните научни изследвания и международен престиж“, се казва още в поздравителния адрес.

3

В него проф. Герджиков отбелязва още, че всяко едно ново знание допринася за развитието на науката и разкрива нови пътища за изследователите. А когато се съберат толкова много специалисти от различни области да обменят опит и идеи, това е гаранция, че ще бъде направена поредна голяма крачка напред. „Вярвам, че в рамките на събитието ще успеете да очертаете предимствата и да насърчите използването на цифрови концепции в нумизматиката в съгласие принципите на свързаните отворени данни. Сигурен съм, че българските и международни специалисти в областта на нумизматиката, историята, археологията, изкуствознанието, антропологията ще създадат ползотворни научни контакти за бъдещи съвместни изследвания“, се казва още в поздравителния адрес.

11

Накрая той приветства с „Добре дошли“ всички участници в научния форум и да им пожелава успешна работа. Той изразява увереността си, че срещата им в първото и най-авторитетно българско висше училище, ще бъде ползотворна и ще даде много отговори на научните им търсения.

10

В своето приветствие проф. Мира Маркова, декан на Историческия факултет на Софийския университет, изрази радостта си да поздрави всички участници и гости на събитието и посочи, че се гордее Алма матер да бъде домакин на най-добрите изследователи в областта на нумизматиката в света. По думите й събитието е резултат от успешното сътрудничество на няколко български научни проекта, посветени на нумизматиката, и благодарение на неуморната работа на малкия, но много ентусиазиран екип на проф. Ботева. Проф. Маркова посочи, че редица български нумизмати от различни поколения заемат своето достойно място сред световната нумизматична наука. Тя отбеляза, че българското висше образование започва със създаването на Софийския университет и неговия първи факултет – Историко-филологическият. В изказването си деканът проследи модерното развитие на новата българска държава след Освобождението и подчерта ролята и значението на образованието и науката в него. В заключение тя благодари на организаторите на събитието, на всички участници доброволци, на партньорите от различни институции, на ръководителите и координаторите на научните проекти. Проф. Маркова пожела плодотворни дискусии, нови научни сътрудничества, много положителни емоции и успех на всички участници.

9

Приветствия към присъстващите поднесоха още доц. Христо Попов – директор на Националния археологически институт с музей – БАН, доц. Валентина Григорова – директор на дирекция „Злато и нумизматика“ в Първа инвестиционна банка, д-р Уте Вартенберг от International Numismatic Council, д-р Дейвид Виг-Волф от Европейската мрежа за монетни находки и проф. Андрю Мидоус от проекта Nomisma.org .

Събитието продължи с представяне на пленарните доклади на участниците в конференцията.

Европейската мрежа за монетни находки (ECFN) е мрежа от институции, ангажирани с проучване и документиране на монетни находки на територията на цяла Европа. Мрежата се координира от Römisch-Germanische Kommission (RGK) на Германския археологически институт (DAI). Nomisma.org е съвместен проект, чиято цел е да насърчи използването в нумизматиката на цифрови концепции в съгласие принципите на свързаните отворени данни (Linked Open Data). Съвместните срещи предлагат плодотворно пространство, където специалистите нумизмати представят и обсъждат монетни находки, датиращи от желязната епоха до Средновековието, резултати от дигитални проекти за монетни находки, включително ГИС приложения, статистически изследвания, бази данни, онлайн приложения и др.

От 2012 г. са проведени девет съвместни срещи на ECFN и Nomisma.org: Франкфурт на Майн (Германия), Петронел-Карнунтум (Австрия), Базел (Швейцария), Варшава (Полша), Кан в Нормандия (Франция), Копенхаген (Дания), Валенсия (Испания), Месина (Италия) и Виминациум/Стари Костолац (Сърбия).

Целта на Българските нумизматични четения (BulgNR) е да бъде редовен научен форум, на който български и международни специалисти в областта на нумизматиката, историята, археологията, изкуствознанието, антропологията и др. представят своите наблюдения върху емитирането и циркулацията на монети, икономика, търговия, финанси, традиционни и нови методи в нумизматичните изследвания и др., като принос към картината на миналото на Югоизточна Европа от Античността до Османския период (VI в. пр. Xp. – XIX в.).

Наред с многобройните доклади и постери, конференцията включва също три семинара по проблемите на иновативните технологии, представени от водещи експерти в областта на дигиталната нумизматика и хуманитарни науки, както и на монетните фалшификати. Постерната сесия ще включва иновативния формат "science slam". Форумът ще се проведе в хибридна форма ‒ участници на място със zoom сесия и стрийминг, до който ще получат достъп само регистрирани слушатели.

Програма