Начало / Новини / Новини и събития / (С) класическото образование - накъде?

   
(С) класическото образование - накъде?

В периода 29 май – 4 юни 2023 г. в България гостува проф. д-р Кристиан Лаес, преподавател по класически езици и антична история и култура в университета в Манчестър и председател на Европейското сдружение на преподавателите по древни езици в средното и висшето образование Euroclassica.

Посещението беше организирано от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО), редовен член на Euroclassica от няколко години, от Катедрата по класическа филология във Факултета по класически и нови филологии с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет в рамките на Проект 80-10-199/2023, както и със съдействието на НБУ (Фонд „Учебни програми“).

ngdek 1

В тази интензивна седмица проф. Лаес посети НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“, както и още няколко средни училища, в които се изучава латински като факултативен или като профилиращ предмет (9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, 17 СУ „Дамян Груев“ в София, както и Хуманитарната гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ в Пловдив), срещна се със студенти и с преподаватели от Софийския университет и от НБУ, където изнесе и лекция върху разбирането за и отношението към уврежданията и хората с увреждания в Гръко-римската античност – поле, в което гостът е един от водещите учени.

Дуйчев 2
Музей

В Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев" към Софийския университет, както и в Националния археологически институт с музей към БАН работещите там специалисти представиха акценти от фондовете на двете институции, свързани с историята на българските земи в древността и през Средновековието.

Основният ангажимент на проф. Лаес беше посветен на въпроса за класическото образование: за провокирането и поддържането на интерес към изучаването на древни езици и култури – на различна възраст и в различен формат, но и за търсенето на нови подходи за по-успешното им усвояване и за представянето на античното наследство не само като съвкупност от писмени и археологически паметници, а и като комплекс от ценности и модели за общуване с другия, като инструмент за разбиране на общото и на специфичното в съвременната европейска култура и в отделните национални култури.

1-4

На тази тематика беше посветена и Кръглата маса „Класическото образование – традиции и перспективи пред младите“, проведена в Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 1 юни 2023 г.

Форумът беше открит от проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет и класически филолог. Проф. Герджиков накратко се спря върху по-слабия интерес към класическото образование от години и дори десетилетия, не само у нас, но и изрази оптимизъм предвид някои скорошни законодателни промени в сферата на образованието, позволяващи по-широкото въвеждане на класическите езици в учебните планове и програми.

Участниците в Кръглата маса бяха поздравени и от доц. д-р Силвия Кръстева от ЮЗУ „Неофит Рилски“, председател на АРУКО.

1-9

Проф. Кристиан Лаес представи в изложението си дейността на Euroclassica, като подчерта и добрата атмосфера, и ползотворната работа в общността на европейските класици, за което несъмнено допринася и сам по себе си обединяващият характер на знанието за древността.

1-8

Споделянето на опит и добри практики от страна на домакините започна с прегледа, който направи младият колега Димитър Драгнев, учител по латински в различни класове на няколко столични училища, на постигнатото, що се отнася до преподаването на класически езици и култури, през последните шест години след приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Точно в тази перспектива се изказаха и представители на ръководствата на 9 ФЕГ, Първа АЕГ и на ХГ – Пловдив – средни училища, в които вече се преподава латински.

1-7

Във втората част на събитието, под формата на по-свободна дискусия още колеги представиха своя опит на преподаватели по класически езици на ученици или студенти с различно входно ниво, за които тези езици не са основни дисциплини. Радващ е фактът, че участниците отново бяха млади колеги, всички те възпитаници на Катедрата по класическа филология през последните години, които са успели да намерят реализация по специалността си и са готови не само да подходят отговорно към курсовете, които водят, макар и нерядко с малък хорариум, но и да търсят и изпробват подход, който би бил най-подходящ за съответната група, независимо дали става дума за ученици от 5 клас (в НГДЕК от няколко години се обучават и ученици в прогимназиалната степен) или за студенти по медицина. Преподаването на латински език за медицински цели също крие немалко предизвикателства за преподавателя, като често поради големия брой чуждестранни студенти това обучение преминава през език посредник като английския.

1-5

На срещата присъстваха преподаватели от медицинските университети в София, Пловдив и Плевен, които имаха полза, благодарение на споделеното помежду си, и по някои по-специализирани аспекти на проблематиката. Преподавателите от специалност „Класическа филология“, които се включиха в дискусията, също наблегнаха на подхода си към студенти извън специалността или изобщо начинаещи, при които именно запазването на интереса е много сериозна задача, без обаче да се пренебрегва и внимателното преподаване на нелекия материал, необходим за „класическото“ усвояване на класически език или езици.

Атмосферата по време на Кръглата маса беше колегиална, дори в известна степен приповдигната при очертаната тенденция класическото образование да става все по-достъпно. За да има обаче по-траен и обоснован интерес към него, е необходима още много работа, най-вече в диалог, както показа и реализираното събитие. Предстои да се обработят и обобщят материалите от проведените дискусии и да се представят в подходящ формат и на други образователни и културни институции, които биха работили в полза на класическото образование в близко бъдеще. Защото и Euroclassica, организацията, която представляваше проф. Лаес, и АРУКО, и класическият колегиум от Софийския университет имат за основна цел защитата на класическото образование и публичното утвърждаване на значимостта му за развитието на съвременната европейска култура.

1-2

В подкрепа на последното твърдение може да бъде посочен и концертът, който се проведе след приключване на академичното събитие, отново на 1 юни 2023 г., в почти пълната Аула на Алма матер. Специално подбраната музикална програма показа силното присъствие на Античността в различни сфери, дори то да е понякога по-индиректно или пък античният материал да е предаден със съвременни изразни средства, но най-често става дума и за елемент на континуитет, който трябва да бъде изследван, обясняван и поддържан.

Основната част от програмата беше изпълнена от състав Lapis Lazuli (Александра Кремакова, Криста Петкова, Емил Михов, Мария Магдалена Брегова, Дона Стоянова, Георги Бойкин, Вълчан Вълчанов) под ръководството на проф. Нева Кръстева. Бяха изпълнени произведения на Хилдегард фон Бинген, Джон Доулънд, Бах и др., като музикантите използваха старинни инструменти – чембало, виола да гамба, виел.

Във втората част на програмата ученици от 9 ФЕГ и Първа АЕГ изпълниха на латински откъси от „Енеида“ на Вергилий (авторски композиции на Белослава Петкова и Вяра Георгиева), а също и някои по-популярни произведения от Carmina Burana и по стихове на Овидий. Накрая част от късноантичната поема Pervigilium Veneris беше изпълнена с участието и на състав от Духовия оркестър към Първа АЕГ с диригент Велислава Скрильова.

1-3