Начало / Новини / Новини и събития / С изпит по немски език завършва втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2023/2024 година

   
С изпит по немски език завършва втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2023/2024 година

В 14.30 ч. в 292 аудитория бе поставено началото на кандидатстудентския изпит по немски език. Кандидат-студент изтегли вариант номер 3. За този изпит заявления са подали 55 души. Председател на изпитната комисия е доц. Ренета Стоименова.

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. Анета Антонова поздрави кандидатите за желанието им да се явят на изпит по този труден език и им пожела успех.

1-1

С успешно положен изпит по немски език може да се кандидатства за следните специалности: „Философия“; „Психология“; „Социология“; „Политология“; „Публична администрация“; „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Философия (на английски език)“; „Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“; „Испанска филология“; „Португалска филология“; „Скандинавистика“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арабистика“; „Иранистика“; „Китаистика“; „Индология“; „Японистика“; „Кореистика“; „Арменистика и кавказология“; „Регионално развитие и политика“.

2-2

С успешно издържани изпити по немски език и по география може да се кандидатства за специалност „Туризъм“.