Начало / Новини / Новини и събития / С изпит по химия започна първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2023/2024 г.

   
С изпит по химия започна първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2023/2024 г.

В 9.00 ч. в аудитория 292 в Ректората на Софийския университет започна конкурсният изпит по химия, за участие в който са подали заявления 457 кандидат-студенти.

Кандидат-студенти изтеглиха вариант № 2 на теста в компонент 1 на изпита и вариант № 3 в компонент 2: 1. Химични свойства на фенол: киселинност на фенола, бромиране, нитриране, сулфониране. 2. Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху скоростта на химичната реакция. 3. Изразете с химични уравнения и обяснете взаимодействието на етанол и оцетна киселина (етанова киселина). Как се нарича процеса и при какви условия протича реакцията? 4. Алкени. Химични свойства. Вторият компонент е задължителен само за желаещите да кандидатстват в специалност „Медицина“.

1-3

Председателите на изпитните комисии проф. Иво Грабчев от Медицинския факултет и доц. д-р Александрия Генджова от Факултета по химия и фармация пожелаха успех на кандидатите и изразиха надежда през октомври да ги посрещнат като студенти на Софийския университет.

1-1

Специалностите, в които се кандидатства с успешно издържан изпит по химия са: „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Физика“; „Инженерна физика“; „Ядрена техника и ядрена енергетика“; „Физика и математика“; „Астрофизика, метеорология и геофизика“; „Физика и информатика“; „Медицинска физика“; „Комуникации и физична електроника“; „Квантова и космическа теоретична физика“; „Фотоника и лазерна физика“; „Оптометрия“; „Физика на ядрото и елементарните частици“ (обучение на английски език); „Компютърно инженерство“; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“; „Химия“; „Химия и английски език“; „Химия и информатика“; „Екохимия“; „Компютърна химия“; „Ядрена химия“; „Инженерна химия и съвременни материали“; „Биология и химия“; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“; „Геология“; „Геология и проучване на природни ресурси“; „Медицинска сестра“.

1-2

С успешно издържани изпити по химия и по биология може да се кандидатства за специалност „Фармация“.