Начало / Новини / Новини и събития / С изпит по химия продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2023/2024 г.

   
С изпит по химия продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2023/2024 г.

В 9.00 ч. в аудитория 224 в Ректората на Софийския университет започна конкурсният изпит по химия, за участие в който са подали заявления 718 кандидат-студенти.

В присъствието на заместник-ректора на Софийския университет доц. Анета Антонова и на изпитната комисия кандидат-студенти изтеглиха вариант № 1 на теста в компонент 1 на изпита и вариант № 2 в компонент 2: 1. Заместителни реакции в бензеновото ядро. Халогениране, нитриране, сулфониране. 2. Водата като амфолит. Киселинно-основни свойства. 3. Киселини и основи според теорията на Брьонстед и Лаури. Определение, примери. 4. Химични свойства на оцетната киселина.

. Вторият компонент е задължителен само за желаещите да кандидатстват в специалност „Медицина“.

1-1

Доц. Антонова поздрави кандидатите за избора им да кандидатстват в Софийския университет и пожела на всички успешна работа.

Председателите на изпитните комисии доц. д-р Александрия Генджова от Факултета по химия и фармация и проф. Иво Грабчев от Медицинския факултет също поздравиха кандидат-студентите. Те им пожелаха успех и изразиха надеждата си през октомври да са студенти на Софийския университет.

1-2

Специалностите, в които се кандидатства с успешно издържан изпит по химия са: „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Физика“; „Инженерна физика“; „Ядрена техника и ядрена енергетика“; „Физика и математика“; „Астрофизика, метеорология и геофизика“; „Физика и информатика“; „Медицинска физика“; „Комуникации и физична електроника“; „Квантова и космическа теоретична физика“; „Фотоника и лазерна физика“; „Оптометрия“; „Физика на ядрото и елементарните частици“ (обучение на английски език); „Компютърно инженерство“; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“; „Химия“; „Химия и английски език“; „Химия и информатика“; „Екохимия“; „Компютърна химия“; „Ядрена химия“; „Инженерна химия и съвременни материали“; „Биология и химия“; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“; „Геология“; „Геология и проучване на природни ресурси“; „Медицинска сестра“.

1-3

С успешно издържани изпити по химия и по биология може да се кандидатства за специалност „Фармация“.