Начало / Новини / Новини и събития / Резултати по проект представи доц. д-р. Мирена Пацева на научен форум в САЩ

   
Резултати по проект представи доц. д-р. Мирена Пацева на научен форум в САЩ

Доц. д-р Мирена Пацева от Факултета по славянски филологии на Софийския университет представи резултати по проекта „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално ударение“(№ КП-06-Н40/11 от 12.12.2019 към Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на науката и образованието) на годишната конференция на Американската асоциация на преподавателите по славянски и източноевропейски езици (AATSEEL).

11

Научният форум се проведе от15 до 18 февруари 2024 г. в Лас Вегас, САЩ. Докладът на доц. Пацева, озаглавен Variations in acquisition of Bulgarian lexical prosody by English, Ukraine and Mandarin Chinese native speakers, беше изнесен в рамките на Секция 7-10, посветена на изследването на звукови структури на втория език, водена от Кимбърли Диматия.

Българското представяне беше посветено на един сравнително нов аспект на чуждоезиковото обучение – работата върху произношение, фокусирана не само върху сегментните, но и върху надсегментните характеристики на речта на втория език, които съществено повлияват перцепцията на чуждоезиковата реч.

Мащабният научен форум включваше 126 отделни секции, обединени тематично в панели и направления като лингвистика, проблеми на чуждоезиковото обучение, литература и кино.