Начало / Новини / Новини и събития / Ректорът на Софийския университет беше избран за член на Управителния съвет на UNICA

   
Ректорът на Софийския университет беше избран за член на Управителния съвет на UNICA

На 15 юни 2023 г. в рамките на 33-то Общо събрание на Мрежата на европейските столични университети UNICA ректорът на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков беше избран за член на Управителния съвет на организацията.

UNICA е институционална мрежа от университети от столиците на Европа. Основана е през 1990 г. и в момента се състои от 56 университета от 41 европейски столици. Ролята на мрежата е да насърчава академичните постижения, интеграцията и сътрудничеството между университетите членки в Европа. Тя има за цел също така да се превърне в движеща сила за развитието на Болонския процес и да работи за улесняване интегрирането на университетите от Централна и Източна Европа в Европейското пространство за висше образование.

Софийският университет е част от организацията от 2003 г. и е единственият български представител в нея.

UNICA е активна част от общото европейско университетско и изследователско пространство и Софийският университет е горд да бъде част от него и да участва както в различни инициативи, така и в обмяната на мнения по актуални и стратегически въпроси в областта на висшето образование и научните изследвания.