Начало / Новини / Новини и събития / Публична лекция на доц. д-р Имтинан Смади "Арабският език и преводът на човешкото знание в обмена между културите"

   
Публична лекция на доц. д-р Имтинан Смади "Арабският език и преводът на човешкото знание в обмена между културите"

На 3 май 2023 г. Катедра „Арабистика и семитология“ бе домакин на проведеното в Центъра за източни езици и култури събитие с гости от Катар, Йордания и Йемен. Събитието бе открито от ръководителя на катедрата проф. д-р Симеон Евстатиев, който представи тримата гости от различни арабски страни: доц. д-р Имтинан Смади (преподавателка по арабска литература в Йорданския университет, Аман), доц. д-р Ханан Фаяд (преподавателка в Катарския университет, Доха, писателка и медиен консултант на международната награда „Шейх Хамад за превод и международно разбирателство“) и г-н Рияд Ал-Месайбели от Йемен.

Професор Евстатиев подчерта, че макар тримата гости да са от три различни арабски страни в случая те са обединени от дейността им в журито, което присъжда международната награда „Шейх Хамад за превод и международно разбирателство“.

1-4

В своята публична лекция на тема „Арабският език и преводът на човешкото знание в обмена между културите“ доц. д-р Имтинан Смади изтъкна вековните традиции и интерес към преводаческата дейност в арабската цивилизация. Тя открои приноса на средновековната преводаческа школа в „Дома на мъдростта“, създадена още през IX век по времето на Аббасидския халифат (750–1258 г.) и допринесла за запазването и разпространението чрез арабския език на древногръцкото класическо наследство. Тази преводаческа школа, подчерта доц. Смади, е средище, превърнало се поради дейността на арабски, персийски и други учени в процъфтяващ за времето си научен център по философия, математика, медицина и други клонове на знанието. Ето защо доц. Смади посочи, че журито за наградата „Шейх Хамад за превод и международно разбирателство“ винаги изхожда от дълбокото си разбиране за преводаческото дело като неделима част от взаимното културно и научно обогатяване между народите и цивилизациите, а от тази година за първи път ще бъдат включени за номинация и селекция и преводи от арабски на български език и съответно – от български на арабски.

Проф. д-р Симеон Евстатиев благодари на доц. д-р Имтинан Смади, подчертавайки, че Катедра „Арабистика и семитология“ в Софийския университет не само е основното академично звено в България, което от десетилетия подготвя висококвалифицирани кадри в областта на превода от и на арабски език, но е и основен център на арабистиката в Югоизточна Европа. Ето защо катедрата обмисля внимателно възможността да внесе своя номинация за международната награда „Шейх Хамад за превод и международно разбирателство“.

1-9

След това доц. д-р Ханан Фаяд разясни регламента на наградата за 2023 г., като наблегна върху това, че тя се връчва на базата на издадени преводи от и на арабски език, допринесли за обогатяване на общуването в областта на културата и човешкото знание. В категорията „Постижения“ от учредяването на наградата постоянно присъства подкатегорията превод от арабски на английски език и обратно. Но тъй като за журито няма „големи“ и „малки“ езици, а се стреми да насърчава езиковото многообразие, през 2023 г. във втората подкатегория са включени превод от арабски на български език и от български на арабски език. Наградата във всяка подкатегория е 100 хиляди щатски долара, като общата годишна сума за всички подкатегории възлиза на 2 милиона щатски долара. Номинациите (от университетски катедри, издателства, изследователски центрове и институти) и автономинациите са ограничени до областта на хуманитаристиката и социалните науки.

1-5

Проф. д-р Симеон Евстатиев благодари на д-р Ханан Фаяд за изчерпателната презентация, като подчерта, че разбира идеята за равнопоставеност на езиците, върху която журито на наградата набляга, но същевременно историците на арабската култура и познавачите на арабския език са наясно с факта, че от VII в. нататък арабският много често е начело на езиковата йерархия в страните, където се разпространява ислямът, а това прави работата на арабистите изключително отговорна. Примери за това са както арабизираната в хода на ислямизацията Северна Африка, част от арабския свят, така и други региони като Сахел в Субсахарска Африка, където дори и при запазване на местните езици, се използва арабската писменост – явление, характерно за езиците от типа аджами.

1-6

В края на събитието се проведе дискусия, водена от доц. д-р Цветомира Пашова от Катедра „Арабистика и семитология“, при което част от присъстващите специалисти, преводачи и издатели имаха възможността да беседват с арабските гости по въпроси, свързани с наградата „Шейх Хамад за превод и международно разбирателство“.