Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Анела Иванова беше избрана за декан на Факултета по химия и фармация на Софийския университет

   
Проф. д-р Анела Иванова беше избрана за декан на Факултета по химия и фармация на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 13 юни 2023 г., проф. д-р Анела Иванова беше избрана за декан на Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с 115 гласа.

Проф. д-р Анела Иванова завършва НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, профил химия с интензивно изучаване на английски език. През 1999 г се дипломира в специалност „Химия“ със специализация по химична физика и теоретична химия. Още като студент започва кръжочна работа в катедрата по Физикохимия, където през 2004 г. защитава докторска дисертация. От 2004 г. работи като старши асистент в Катедра „Физикохимия“. През 2009 г. е избрана за доцент, а през 2018 г. - за професор по теоретична химия. Проф. Иванова води лекционни курсове по основни и избираеми дисциплини в областта на теоретичната и изчислителната химия в различни бакалавърски и магистърски специалности на Факултета по химия и фармация. Била е научен ръководител на множество успешно защитени бакалавърски и магистърски дипломни работи и на три докторски дисертации.

1-99

Проф. Анела Иванова при дипломирането на нейни студенти

В периода 2006-2007 г. специализира със стипендия на фондацията „Александър фон Хумболт“ в Техническия университет, Мюнхен, Германия. Научните интереси на проф. д-р Анела Иванова са в областта на изчислителната химия и са насочени към молекулно моделиране на структура и свойства. Проф. Иванова е съавтор на над 70 публикации в научни списания, които са цитирани повече от 550 пъти.

В периода 2013-2015 г. е заместник-декан на Факултета по химия и фармация, а от 2015 до 2023 г. – председател на Общото събрание на ФХФ.