Начало / Новини / Новини и събития / Първа международна среща по проекта GreenWithAR, финансиран чрез програма „Еразъм +“

   
Първа международна среща по проекта GreenWithAR, финансиран чрез програма „Еразъм +“

На 18 и 19 май 2023 г. в Стопанския факултет на Софийския университет бе организирана първата международна среща по проект GreenWithAR, финансиран чрез програма „Еразъм+ KA220 – Партньорско сътрудничество във висшето образование“. Проектът е със срок на изпълнение 28 месеца, координатор е Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а партньори са LATVIJAS UNIVERSITATE (Латвия); UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU (Румъния); GedonSoft GmbH (Германия); CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI (Турция).

Проектът има за цел да подкрепи дигиталните и зелени умения на младите хора и да повиши осведомеността им за устойчива околна среда в контекста промените в околната среда и климата. Предвидено е въвеждането на нови методи за обучение.

На срещата бяха представени основните цели и задачи на проекта, план за действие за първите шест месеца на изпълнение; комуникационните инструменти, които ще бъдат приложени, за да се гарантира информираност на обществото и научната общност относно развитието на проекта, неговите резултати и системи за контрол на качеството.

1-1

Беше избран и Борд на управление на проекта, който включва по един представител на всяка от участващите институции. Срещата бе организирана от координатора и на нея бяха представени всички партньорски организации.

Очаква се проектът да създаде условия за устойчиви партньорства, да разшири мрежата на партньорските организации и да поддържа диалог с различни заинтересовани страни.