Начало / Новини / Новини и събития / Награждаване на победителите във втората конкурсна сесия “Малки грантове - наука за местните общности” (CRA)

   
Награждаване на победителите във втората конкурсна сесия “Малки грантове - наука за местните общности” (CRA)

На 31 март 2023 г. в Заседателна зала № 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе церемония по награждаването на кандидатите, получили финансиране в рамките на втората конкурсна сесия „Малки изследователски грантове в подкрепа на местните общности“ (“Community Research Awards”). Конкурсът се проведе изцяло дистанционно като ключова дейност на международния проект UniverCity, в който Софийският университет “Св. Климент Охридски“ е водещ партньор на организации от Румъния, Италия и България.

Проф. д-р Албена Вуцова представи проекта UniverCity, подкрепен от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз по договор № 2020-1-BG01-KA203-079271-KA203-HE-33-15.10.2020, предстоящите стъпки и перспективите за устойчивост пред инициативата Community Research Awards. Тя изтъкна, че вече е осигурено допълнително финансиране, което показва възможностите за развитието на идеята и превръщането й в регулярен конкурс.

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков поздрави участниците. Той посочи, че наблюдава развитието на проекта UniverCity и подхода на Community Research Awards и е доволен от постоянното надграждане на започнатите преди няколко години дейности.

1-1

Доц. д-р Георги Вълчев, заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ръководител на проекта UniverCity, разказа по-подробно за възможностите за нови партньорства пред инициативата Community Research Awards с местните власти, както и при търсенето на контактни точки между научните среди и частния сектор.

2-2

Церемонията приключи с връчване на грамоти на финансираните в рамките на този конкурс. Д-р Николай Янев покани представителните на наградените проекти да запознаят присъстващите накратко със своите идеи и дейностите, които предстои да извършат, както и със значимостта им за развитието на местните общности. В края на събитието бяха записани и кратки видео визитки на финансираните в рамките на Community Research Awards инициативи.