Начало / Новини / Новини и събития / Международна научна конференция „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“

   
Международна научна конференция „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна международната конференция „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“, организирана от Факултета по славянски филологии. Научният форум ще продължи до 11 май 2023 г.

Събитието бе открито от декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев, който приветства присъстващите с „Добре дошли“. Той специално благодари на организационния комитет – на доц. Дарина Младенова, доц. Диана Атанасова, на гл. ас. Мария Маринова, гл. ас. Катерина Войнова, на асистентите Лилия Трифонова и Франческа Земярска, както и на председателя на организационния комитет проф. Николай Папучиев.

3-3

Деканът изрази задоволството си и от избора на темата на конференцията, като я определи като изключително актуална. „Сякаш отдавна не е имало такива години – последните две-три, в които толкова много разделения да са се появили. Към обичайните разделения, с които сме свикнали, се появиха редица нови, непознати, бих казал – плашещи. Защото наистина човек се изненадва колко бързо и лесно можем да очертаем граница на противопоставяне, понякога дори кървава, там, където я е нямало или е била все пак невидима“, каза доц. Пенчев и отбеляза, че разсъждавайки върху темата на конференцията – единство и разделение, се е замислил как всъщност в това естествено звучащо словосъчетание двата елемента всъщност са неравнопоставени. По думите му ние много повече привилегироваме разделението, когато мислим за себе си и за света, и много по-рядко се замисляме върху единството. „Някакси разделението, разликата, различието са се превърнали в част от нашия речник в последните 30 години. Ние сякаш се страхуваме да говорим за единството. То изглежда старомодно, изглежда тотализиращо, изглежда наследство от едни времена, които по-възрастните тук си спомнят с не дотам добри чувства“, каза още доц. Бойко Пенчев и защити единството като тема на интелектуално усилие. Той обърна внимание, че разделението се използва от специалистите по маркетинг и политически инженеринг, които използват много добре дълбоко залегналите в нас механизми на разделението, за да ни манипулират чрез съвременните технологични средства. Деканът отбеляза, че единството е по-трудна работа, то е винаги абстрактно, ако разделението е конкретно. Единството означава да мислим сложно, да извличаме някаква плоскост, на която нещата и хората могат да се съберат.

1-1

Струва ми се, че би трябвало повече да търсим точки на близост, точките за осигуряване на обща комуникация, ако не искаме светът ни да се разпадне напълно в разграничения, отделности и несводими една с друга индивидуалности“, каза още доц. Бойко Пенчев в своето приветствие.

Той добави, че събитието, на което присъства е наистина значимо и е най-голямото годишно научно събитие на Факултета по славянски филологии и обърна внимание защо въобще се прави тази конференция.

4-4

Доц. Бойко Пенчев отбеляза, че знанието не е просто информация, нито пък е достатъчно да оформим своето знание като публикация. По думите му знанието съществува и се развива чрез своето предаване, чрез общуването между хора от различни поколения, с различни нагласи към света и към научните подходи. „Ние общуваме като специалисти, четейки научни текстове, ровейки в архиви и библиотеки. Но в конференцията ние имаме възможност освен като учени и тесни специалисти да се срещнем и като хора, и това на мен ми се струва важно – и за науката, и за нас самите“, каза още деканът на Факултета по славянски филологии и пожела на всички да се изслушват, дискутират, да общуват и да търсят общото и различното, единното и разделеното и пожела успех на конференцията.

Събитието продължи с представяне на пленарни доклади.

Програма