Начало / Новини / Новини и събития / Кръгла маса с докторантски семинар на тема: „Граница, периферия, военна зона: пространствени и културни измерения“

   
Кръгла маса с докторантски семинар на тема: „Граница, периферия, военна зона: пространствени и културни измерения“

На 30 и 31 март 2023 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“) се проведоха заседанията на Кръглата маса с докторантски семинар на тема : „Граница, периферия, военна зона: пространствени и културни измерения“.

Тя се осъществи в рамките на проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН (№ КП-06-Н60/10 от 17.11.2021 г.) на тема „Граници и културни модели: езичество vs християнство в контактната зона на Дунавския лимес (Малка Скития и Втора Мизия през ІV-VІІ в.)“. Ръководител на проекта е доц. д-р Албена Миланова.

1-1

От изнесените 15 доклада, 6 бяха на докторанти и млади учени. Участниците бяха от България и Румъния. Те представиха резултатите и формулираха проблемите при проучванията през първия етап на проекта. Техните разсъждения послужиха за отправна точка за дълги и ползотворни дискусии върху широк кръг въпроси на границата, животът в граничната зона, нейната културна „пропускливост“, нейната защита, различните видове граници дори в рамките на една империя, взаимодействията между културите и етносите в тази зона и условията, при които общото живеене може да се превърне в обща култура, проявите на граничното в поведението на индивида в ранносредновековните общества и юридическата му дефиниция, политическата „употреба“ на границата. Времевите и географски параметри на изследванията бяха максимално разтегнати – от Ефрат до Атлантика и от Дунав до Средиземно море, от късната желязна епоха до XIX век. Безспорно е, че в период на опити за прекрояване на граници или тяхното масово преминаване, какъвто е настоящият момент, интересът към историческите прецеденти и обществен опит се засилва.

1-IMG_8941

Проведеният научен форум е опит на базата на „свиване на фокуса“ на изследователите върху отделни примери и неговото „разширяване“, да се очертае макрокартината и нейните конкретни прояви. Вторият ден беше посветен на един от най-мобилните исторически медиатори в Средновековието – книгата, която беше в центъра на семинара в ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, а посещението в Боянска църква имаше за цел да запознае участниците с художествен продукт от взаимодействията в една обширна контактна зона в Източното средиземноморие, формирала се в резултат на кръстоносното движение в първата половина на XIII в.

1-IMG_9320