Начало / Новини / Новини и събития / Кирило-методиевски четения 2023 г.

   
Кирило-методиевски четения 2023 г.

В Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет се провеждат традиционните тридесет и девети по ред Кирило-методиевски четения, организирани от Катедрата по кирилометодиевистика на Факултета по славянски филологии. Тази година те са посветени на 90 години от рождението на проф. Ангелина Минчева и на 200 години от излизането на книгата на Йозеф Добровски за Кирил и Методий.

Научния форум започна със спомен за проф. Ангелина Минчева от проф. д-р Андрей Бояджиев, ръководител на Катедрата по кирилометодиевистика, която бе една от най-талантливите изследователки на делото на Кирил и Методий и на библейските текстове. По думите му има определена връзка между тази нейна годишнина и 200-годишнината от прочутата книга на Йозеф Добровски през 1823 г.

1-7

Деканът на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев откри традиционните четения. Вчера, на най-големия празник всички говориха за делото на Кирил и Методий, за неговото значение за България и за цялата европейска цивилизация, а днес имам късмета да бъде сред хората, които най-добре познават това дело и неговите продължения във времето, каза деканът.

1-2

Доц. Пенчев изтъкна, че винаги се е отнасял с дълбок респект към колегите-медиевисти още от студентските си години. „За мен старобългаристиката, медиевистиката са онзи дял от филологията, който олицетворява високия стандарт във филологическата наука“.

1-1

В приветствието си той обърна внимание, че почитането на учителите ни е изключително важно. Но не по-малко важно е и присъствието на младите хора на събитието и акцентира върху тази сплав между поколенията учени.

1-6

Доц. Пенчев изрази увереността си, че на Кирило-методиевските четения ще се проведат интересни дискусии и пожела успех на конференцията.

1-5

Проф. Искра Христова-Шомова, една от първите докторантки на проф. Ангелина Минчева, разказа свои спомени за нея.

Форумът продължи с пленарни доклади.

1-4