Начало / Новини / Новини и събития / Изложба „ТРАНС-ПОЗИЦИИ“ на доц. д-р Снежина Бисерова в галерия „Алма матер“

   
Изложба „ТРАНС-ПОЗИЦИИ“ на доц. д-р Снежина Бисерова в галерия „Алма матер“

От 26 май до 17 юни 2023 г. галерия „Алма матер“ предоставя своето пространство за самостоятелната изложба „ТРАНС-ПОЗИЦИИ“ на доц. д-р Снежина Бисерова. В присъствието на преподаватели и студенти от Софийския университет и много гости изложбата беше открита на 26 май2023 г. от професор доктор на изкуствознанието Чавдар Попов, който представи творбите на Снежина Бисерова.

Авторката на изложбата доц. д-р Снежина Бисерова е преподавател по графика и технологии и графичен дизайн към Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата и зам.-декан на факултета.

1-7

Снежина Бисерова споделя за своята изложба „ТРАНС-ПОЗИЦИИ“:

„Крайната графична трансформация на реалността – смислово и пластично – е доминиращ художествен принцип в работата ми и заляга в основата на авторския ми възглед и пластичен език. Чрез транспозциията на графичните елементи на принципа на дуалността и на относително елементарните антиномии: светло-тъмно, позитив-негатив, статика-динамика, генерирам сложни пространствени взаимоотношения и многопластови художествени внушения. Графичните ми работи са издържани изцяло в чистата, относително консервативна естетика на монохромния цветови регистър, към която имам афинитет през последните години. Свеждайки изобразителния си регистър до най-основния цветови контраст – този на черно-бялото, разкривам в пълна степен възможността за внушения и игра с чистия принцип на контрапункта – транспозицията, основополагащ в изкуството на графиката като цяло. Тази доминанта в работата си на график запазвам и при тук представените цикли „Дехуманизирани пространства“ и „Интервенции. Пространство и време“, всеки от които демонстрира специфичен подход в композиционното структуриране и графичното изграждане.

1-5

Цикълът „Дехуманизирани пространства“ включва графики, създадени през 2020 – 2022 г. Композициите са базирани на авторски фотографии от интериорите на мащабни обществени пространства. Лишени от човешко присъствие, тези студени конструкции от метал, тухла и стъкло внушават усещането за затваряне и изолация. Визуалният материал е трансформиран до неузнаваемост чрез поредица от цифрови интервенции в нова реалност.

1-1 Snezhina Biserova_Dehumanized space_01

Дехуманизирано пространство 1

Дехуманизираното пространство се идентифицира с наелектризираното и понякога – чудовищно деформирано от безпокойство и несигурност духовно пространство. Повторението и транспозицията на графичните елементи в огледален вид създава цифрово генерирана, иреална мисловна среда, в която пространствено-времевите взаимодействия придобиват съвършено нови аспекти. В тази среда, съхранила закономерностите на централната перспектива, навлизат абстрактни по характер, асиметрични графични елементи, които разбиват йератичната статичност на огледалната симетрия.

1-2 Snezhina Biserova_Dehumanized space_05 - Copy

Дехуманизирано пространство 5

Агресивната интервенция на тези динамични структури изразява различни нива на ескалираща тревожност и същевременно, десакрализира и деструктира пространството. Графичният наратив е сведен до минимум в полза на изчистеното до възможния предел въздействие на образа – един свят-метафора на самотата, изолацията и отчуждението на човека.“

Изложбата е посветена на 135-годишнината на Софийския университет.

1-4 Snezhina Biserova_Intervention_I-horizontal_45x90_2923

Интервенция 1 – хоризонтала