Начало / Новини / Новини и събития / Физическият факултет със значимо участие на тазгодишния Софийския фестивал на науката

   
Физическият факултет със значимо участие на тазгодишния Софийския фестивал на науката

Участието на Физическия факултет на тазгодишния Софийски фестивал на науката, състоял се в София Тех парк в периода 11 – 14 май 2023 г., беше значимо както по продължителност - 41 астрономически часа, така и по брой събития – 17 и лектори и демонстратори - 10 преподаватели и 25 студенти. Поводът за такова активно участие беше 60-тата годишнина от създаването на Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Научните лекции, посветени на кръглата годишнина, бяха три: "Да надникнем в заобикалящия ни наносвят", изнесена от магистър инженер-физик Красимира Русинова-Илиева, "Радоновият проблем" с лектор проф. дфзн Добромир Пресиянов и "На лов за екзопланети" на доц. д-р Владимир Божилов.

3-3

Проф. дфзн Асен Пашов и доц. д-р Снежана Йорданова от катедра "Оптика и Спектроскопия" проведоха работилници за ученическа публика на теми: "Как да си направим спектроскоп" и "Оптични илюзии".

Най-представителен бе щандът на Физическия факултет, който бе открит със забавни физични експерименти, включващи разнообразни занимателни опити от почти всички фундаментални области на физиката: механика, термодинамика, електромагнеитизъм, трептения, вълни и оптика, демонстрирани от студентите Едмон Лазаров и Веселин Станишев под ръководството на инж.-физик Тома Томов, дългогодишен физик във катедра "Физика на кондезираната матери и микроелектроника".

В следобеда на първия фестивален ден доц. д-р Христина Андреева от катедра МОФ, подпомагана от д-р Милена Стоянова и гл. ас. д-р Цанислава Генова от Института по електроника при БАН, в демонстрацията "Как свети храната?" показа как някои хранителни продукти и напитки флуоресцират при облъчване с виолетова светлина от лазер. Такива спектроскопски методи намират приложение за характеризация на качеството на продуктите.

2-2

Щандът на 12 май бе открит с демонстрации, обединени под надслов "Цветовете около нас, реалност или субективизъм", които включваха експерименти, потвърждаващи ролята на физичните и физиологичните фактори при възприемането на цветовете на обектите. Посетителите разбраха как хората с цветови дефицит възприемат света около тях. Демонстратори бяха доц. д-р Снежана Йорданова и студентите Веселина Лазарова, Цветина Василева и Ивета Димитрова. Не по-малко интригуващ и привлекателен беше следобедният щанд, където екипът от Физическия факултет в състав гл. ас. д-р Гергана Георгиева и докторантите Евгения Трайкова, Станислава Цалова и Мирна Матов демонстрира забавни експерименти по метеорология и геофизика. Любознателната публика не само получи отговор на въпросите като какво представлява сеизмометъра, може ли да се направи такъв у дома, трудно ли е да си синоптик, но и беше провокирана да чертае синоптични карти, да си представи, че работи в телевизията и да представя прогнозата за времето като професионален водещ.

5-5

Макар времето по времето на фестивала да беше преимуществено облачно, на третия ден сутринта, точно когато на щанда застъпиха доц. Евгени Овчаров, докт. Евелина Захариева и физ. Николай Теохаров, представители на катедра „Астрономия“, облаците се разнесоха и имаше прекрасни условия за 4 часа наблюдения на слънчеви протуберанси и слънчеви петна с 80 мм рефрактор. Докато астрономите провеждаха демонстрации пред сградата на иновационен форум “Джон Атанасов”, вътре в сградата докторантите Иво Михов и Васил Аврамов от катедра "Теоретична физика" забавляваха посетителите с принципите и парадоксите на квантовата механика, с достъп до квантов компютър през Интернет и я въвеждаха в теорията на струнните, заедно с демонстрация 3D принтер реализации.

По време на следобния слот Владислав Тодоров, магистър в програмата „Медицинска физика“, който участва в научните изследвания на групата към лабораторията по "Метрология на йонизиращи лъчения" с ръководител доц. д-р Красимир Митев от катедра „Атомна физика“, демонстрира метода на течно-сцинтилационно броене, с който се измерват радионуклиди в съединения в течна фаза. Методът позволява да се оцени дали дадена проба алкохол е с естествен, органичен произход или е петролен продукт.

4-4

През последния и много дъждовен ден на фестивала на щанда на Физическия факултет изследователската група на доц. д-р Иван Бъчваров към катедра "Квантова електроника" завладя публиката с научен пърформънс, озаглавен "Експериментирай сам". Освен нейния ръководител, групата включваше докт. Любен Петров и студентите Александър Първанов, Стефан Шишков и Мария Минчева, които вещо демонстрираха основните свойства на светлината и интересни приложения при използване на светлина от лазери.

1-1

Не по-малко интересни и увлекателни бяха забавните демонстрации на плазмени източници, представени от екип на катедра "Радиофизика и електроника", в който влизаха доц. д-р Цветелина Паунска, докторант Иван Иванов и студентите Светлана Лазарова, Веселин Василев и Божидар Станчев. Посетителите видяха как чрез дъгов и тлеещ разряд може да създаде плазма и как може да се сготви плазма в микровълнова печка. Почти всички посетители с трепет се докоснаха до плазмена сфера и наблюдаваха искров разряд от намотката на Тесла.