Начало / Новини / Новини и събития / Деница Николова от Факултета по химия и фармация спечели Наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на името на проф. Иван Шопов за 2023 г.

   
Деница Николова от Факултета по химия и фармация спечели Наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на името на проф. Иван Шопов за 2023 г.

На 1 март 2023 г. в Голямата зала на Федерацията на научно-техническите съюзи за двадесета поредна година бе връчена Наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на името на проф. Иван Шопов. Наградата за 2023 година спечели Деница Николова, докторант в Лабораторията по структура и свойства на полимерите, катедра „Фармацевтична и приложна органична химия“ на Факултет по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Наградата е индивидуална и се присъжда на млад български учен на възраст до 35 г., за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него в България или частично в чужбина. Отличието беше връчено от самия проф. Иван Шопов, както и от председателя на Съюза на химиците проф. Венко Вешков.

21-1

Деница Николова работи в областта на нови полимерни носители под формата на меки контактни лещи и полимерни наночастици за биологично активни вещества с потенциално приложение в офталмологията.

22-1

В конкурса участваха трима млади учени, като специално избрано жури оцени техните приноси в областта на полимерната наука определи победителя. Другите двама кандидати бяха Селин Кючук, химик в направление „Полимерни биоматериали“, Институт по Полимери при Българската академия на науките и Ерик Димитров –химик в направление „Макромолекулно инженерство“, Институт по полимери към Българската академия на науките.