Начало / Новини / Новини и събития / Четирима млади учени от Биологическия факултет получиха награди от конкурси

   
Четирима млади учени от Биологическия факултет получиха награди от конкурси

Отличените млади учени работят по проекти, финансирани от ФНИ-МОН с номера KP-06-H31/18/13.12.2019 и KP-06-H63/1/13.12.2022 с научен ръководител проф. д-р Роберт Пенчовски.

Проектите са свързани със създаването на нови методи за синтетичен контрол на генна експресия с приложения в биотехнологията и синтетичната биология и за инхибиране на специфични РНКи в бактерии за създаване на нови бактериални агенти с приложения в фармацията и медицината за създаване на нови антибиотици срещу резистентни бактерии. Изследванията могат да имат важен принос в борбата с инфекциозни заболявания, причинени от бактерии, резистентни към настоящите антибиотици.

1-1

Главен асистент д-р Мартина Трайковска спечели първа награда за най-добра научна работа на млад микробиолог в страната от националния ежегоден конкурс, организиран от Фондация „Акад. проф. д-р Стефан Ангелов“.

1-3

Публикацията й Engineering antisense oligonucleotides as antibacterial agents that target FMN riboswitches and inhibit the growth of Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, and Escherichia coli - ACS Synthetic Biology (2022) беше избрана и от редакторите на Американското химическо дружество.

1-4

 

Постдокторант д-р Николет Павлова спечели втора награда за най-добра научна работа на млад микробиолог в страната от националния ежегоден конкурс, организиран от Фондация „Акад. проф. д-р Стефан Ангелов“ за публикацията Bioinformatics and Genomic Analyses of the Suitability of Eight Riboswitches for Antibacterial Drug Targets - Antibiotics (2022).

1-7

 

Докторант Георги Милошев спечели наградата Докторант на Годината на Софийския Университет „Св. Кл. Охридски“ за 2022 г. за публикациите Small RNA-based systems for sensing and therapeutic applications - New Frontiers and Applications of Synthetic Biology (2022) и Engineering a Plasmid as a Reporter System for Quantifying Gene Expression in Escherichia Coli - Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (2022)“.

1-6

Георги Милошев преподава биология в 125-то СУ и през 2022 г. беше отличен с наградата „Учител на годината“.

1-8

 

Докторант Антония Георгиева спечели първа награда от националния конкурс "Млади и енергични учени" в категорията за докторанти през 2021 година и второ място в състезанието за стартиращи фирми EWA 2022 в България, организирано от Регионалната агенция по предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) за проект в областта на пречистване на водата с водорасли.

1-9

Отличените млади учени са част от научната школа на проф. Роберт Пенчовски по синтетична биология, биоинформатика и рационален дизайн на кандидати за лекарства.