Начало / Новини / Новини и събития / Алма матер е сред 4,7% най-добри университета в света

   
Алма матер е сред 4,7% най-добри университета в света

В обявената днес класация на Center for World University Rankings за 2023 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ заема място сред най-добрите 4,7% университета в света. Тhe Center for World University Rankings публикува най-голямата академична класация на световните университети. В тазгодишното издание на рейтинга участват 20 531 университета.

Тази година Софийският университет се класира на 952 място в света и на 366-то сред университетите в Европа. В България Тhe Center for World University Rankings класира Софийския университет на първо място, а общият му резултат в класацията е 70.7.

Методологията на Тhe Center for World University Rankings включва седем показателя, групирани в четири области: качество на образованието, измерено с броя на университетските възпитаници, спечелили големи академични отличия, спрямо размера на университета (25%); заетост на възпитаниците, измерена с броя на възпитаниците на университета, които са заемали висши ръководни длъжности в големите компании (25%); качество на преподавателите, измервано от броя на преподавателите, които са спечелили големи академични отличия (10%); ниво на научните изследвания, включващо: продукция на научни изследвания (измерени чрез общия брой научни статии (10%); публикации (измерени чрез броя на научните статии, публикувани в списания от най-висок клас (10%); влияние на научните изследвания (измерено чрез броя на научните статии, публикувани в силно влиятелни списания (10%); цитирания (измерени чрез броя на високо цитирани научни статии (10%).