Начало / Новини / Новини и събития / 41-ви историко-дидактически семинар „Общество, памет, образование (История и обществени нагласи)“

   
41-ви историко-дидактически семинар „Общество, памет, образование (История и обществени нагласи)“

В периода 26 – 30 юни в гр. Китен се проведе 41-вият историко-дидактически семинар „Общество, памет, образование (История и обществени нагласи)“, организиран от катедра „Архивистика и методика на обучението по история“ на Историческия факултет.

Форумът събра повече от 30 участници, университетски преподаватели от три университета, учители, изследователи, които представиха доклади в следните тематични направления: „Училищно образование и историческо съзнание“; „Национална памет и институции: архиви, музеи, читалища“; „Празнично-юбилейна система“; „Граничните области на историята: връзката с педагогика, психология, гражданско образование, ИКТ в обучението, география, философия, литература“. По време на семинара възникнаха дискусии, по време на които бяха обсъдени теоретични и практико-приложни проблеми в областта на историята, дидактиката, архивистиката и документалистиката и др.

2