Начало / Новини / Новини и събития / 15 години Студентски клуб на политолога

   
15 години Студентски клуб на политолога

В Аулата на Софийския университет бе отбелязана 15-годишнината от създаването на Студентския клуб на политолога. На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, деканът на Философския факултет проф. Соня Карабельова, председателят на Студентския съвет Радослав Христов, преподаватели, студенти и гости.

Събитието бе открито от Атанас Радев, председател на клуба в периода 2019-2021 г. Той отбеляза, че клубът повече от десетилетие утвърждава своето име и авторитет сред академичната общност, студентския живот, медийното пространство и се превръща в еталон на активни млади хора, ангажирани към политическия процес.

1-1

По думите му отговорът какво е клубът е – обединение от каузата за качествено висше образование и издигане престижа на специалност „Политология“ във Философския факултет на Алма матер. Тяхна цел е развитието и напредъкът на политологията като наука и професия, утвърждавайки методите на хуманизма и демократичните ценности при решаване на различни задачи. По думите му това, което ги обединява са извънакадемичните дейности, които преминават с голям обществен отзвук. Атанас Радев изтъкна, че това е един от най-активните клубове на Софийския университет, изграждат благоприятна среда за развитие на студентите в специалност „Политология“ и на тези, които се интересуват от политическите процеси.

2-2

Според Радев сред целите им са да развиват своите умения, да правят първите си анализи, да провеждат дебати на политическа тематика, стъпвайки на политическия плурализъм и уважението към мнението на другия. Атанас Радев благодари на проф. Соня Карабельова, декан на Философския факултет, доц. Татяна Буруджиева, преподавател в Катедра „Политология“, и д-р Димитър Ганев, преподавател в Катедра „Политология“ и съосновател на изследователския център „ТРЕНД“.

6-6

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков отбеляза, че се радва, че Софийският университет е място не само за овладяване на знания и умения в избраната програма, но и място, където младите хора могат да се развиват и като личности, да разширяват хоризонтите си и да търсят нови възможности за развитие.

5-5

Той посочи, че е голям почитател на студентските клубове: „Ние, вашите преподаватели, не спираме да ви поощряваме да се възползвате в най-пълна степен от всичко, което предлага следването ви и да не се ограничавате единствено в рамките на лекциите и упражненията. Активното участие в дейността на студентски клуб е безценен опит за цял живот“. По думите на ректора Студентският клуб на политолога е доказателство, че нашите студенти са будни и търсещи млади хора, които не спират да се самоусъвършенстват, да любопитстват, да съпоставят различните гледни точки и да не изостават от актуалните събития. „Това ви изгражда като бъдещи активни граждани, като хора, на които всички ние разчитаме, че ще работите за по-добър живот тук, в България“, каза още проф. Герджиков. Той посочи още, че с лекторите, които канят на техните срещи, със събитията, които организират, доказват, че надграждат наученото в аудиториите. Той ги поздрави за тяхната активна дейност, за сериозните теми, които обсъждат, за безпристрастното и аргументирано представяне на различни мнения и гледни точки.

3-3

„Радвам се, че през изминалите години в партньорство с други университетски сдружения, неправителствени организации и институции успяхте да реализирате множество полезни проекти и инициативи, научно-образователни и научно-приложни програми, форуми и други формати по проблеми, засягащи политическия аспект. Успявате в рамките на няколко поредни кампании да съберете представители на партии, за да дискутирате младежките политики, които смятат да реализират, и се надявам тези обсъждания да доведат до реални резултати в най-скоро време“, каза проф. Анастас Герджиков. Той пожела на младите си колеги нови цели и да бъдат достойни последователи на своите учители, да черпят с пълни шепи знанията, които получават от тях, за да могат един ден да се реализират като отлични професионалисти.

7-7

Деканът на Философския факултет проф. Соня Карабельова също поздрави студентите с техния празник и отбеляза, че отдавайки сериозно значение на юбилея, те категорично заявяват принадлежността си към Алма матер, готови са да отдадат времето и усилията си за запазването и продължаването на една традиция сред младите хора в специалност „Политология“. По думите й 15 години от етапите на психологическото развитие на индивида са възраст, свързана с много емоции, радост и други градивни емоции – период, в който човек съзрява и изгражда своята идентичност, търси себе си, период, който е важен от гледна точка на бъдещото развитие на личността и индивида. Тя подчерта, че именно сега те дават началото, дават знак за бъдещото развитие на специалност „Политология“ и на студентите, които ще ги следват. Пожела им да продължават да бъдат силни и устойчиви пред предизвикателствата и да увличат със своя ентусиазъм колегите след тях.

8-8

Председателят на Студентския съвет на Софийския университет Радослав Христов поздрави колегите си, че не са спрели да се развиват, да се разрастват, да вдъхновяват студентите и са един от най-активните и разпознаваеми клубове на Алма матер. Той отбеляза, че вече са организация, в която е надскочила университетските рамки и са разпознаваема организация в българското гражданско общество.

10-10

Организация, в която будни млади хора са обединени в едно – в това, че не са безразлични към обществено-политическите процеси в страната и по света, които не се страхуват да изразят позиции, дори да са неудобни за някого. В заключение Радослав Христов отправи пожелания да надградят постигнатото, да следват сърцето си и да бъдат критични.

9-9

Председателят на Студентския клуб на политолога Ивайло Илиев заяви, че е горд да поздрави всички с добре дошли на празника. Той изтъкна, че създателите на клуба са били хора с кауза за развитие, за израстване и привличане на младите хора в политическия процес и обществените дела. По думите му през изминалите 15 години са показали, че смелите мечти се осъществяват от смели хора, които гледат в една обща посока. Успехите не значат нищо без екипа, без страстта към работата и удовлетворението, което виждаш в другия човек, а всеки един в залата е допринесъл със своята работа и енергия за това, отбеляза Ивайло Илиев. Той каза, че е щастлив, че са работили заедно успешно и оставят на наследниците си богато наследство. „Не е ли толкова ценно това, че тук на едно място са хората, посели семенцето на идеята, и хората, които ежедневно отглеждаме и развиваме с нашия общ труд, радваме се на солидната реколта от плодовете на нашите усилия“, каза в заключение Ивайло Илиев.

11-11

Събитието продължи с видеопоздрави и приветствия на преподаватели и студенти, свързани с историята на Студентския клуб на политолога.