Начало / Новини / Новини и събития / 100 години специалност „Педагогика“

   
100 години специалност „Педагогика“

В деня на патронния празник на Факултета по педагогика – 11 май, в Аулата в Ректората на Софийския университет се проведе тържествено честване на 100-годишнината на специалност "Педагогика" в Софийския университет", посветено и на 135 години от създаването на Софийския университет.

Празникът по традиция започна с водосвет, извършен от протойерей д-р Сава Кокудев.

1

На тържествения юбилей присъстваха ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков, представители на ректорското ръководство, на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, декани, преподаватели и студенти. Тържеството бе уважено и от предишните декани на Факултета по педагогика.

2

"Днешният ден наистина е много значим за всички нас, защото от създаването на Софийския университет като висше училище в далечната 1888 г. досега педагогическата традиция присъства трайно в основите на нашата Алма матер. През всичките тези години педагогическото познание и нашите учители на учителите са водили уверено преподаватели, студенти и цялото общество по пътя към знанието, светлината и духовността", каза деканът на Факултета по педагогика проф. Лиляна Стракова и изтъкна, че на този ден ние ще си спомним с голяма почит тези, които преди нас са поставили основите на подготовката на българските учители, както и по-нататъшното им допълнително образование, което е перманентен процес.

99

През всичките тези години нашите преподаватели са останали верни на традициите на българското просветно дело и на европейските образователни традиции и ценности. И това, което е било изключително важно през тези сто години в нашата специалност „Педагогика“, е грижата за образованието на всички деца, независимо от икономическия и социален статус на родителите, независимо от религия и убеждения“, каза още проф. Стракова.

Присъстващите в залата бяха поздравени от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, който заяви, че преди 1000 години първите университети винаги са започвали с три факултета – Богословски, Юридически и един, свързан с хуманитарни науки. „Когато преди 135 години нашите предци са създавали този университет, те са избрали да започнат с педагогическите науки. Първата нужда на младата българска държава е била от учители и тази мисия продължава да бъде най-важната и до днес“, каза проф. Герджиков.

8

В своя поздрав той отбеляза, че педагогиката няма място само в училище и университета, в действителност тя е навсякъде в живота. В сърцевината си педагогиката е предаване на всяко едно знание. Благодарение на научните постижения, но и на педагогическите умения на своите кадри Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се утвърди като най-доброто висше училище в България, подготвящо компетентни млади специалисти и обучени бъдещи учители във всяка област на науката.

3

Да обучаваш и възпитаваш младите хора не е просто професия, а мисия и отговорно избран житейски път. Това е житието на Учителя, на просветителя, на хората, които днес подготвят бъдещето ни, каза ректорът.

Щастлив съм, скъпи колеги, че в нашия университет науката педагогика не спира своето развитие и че днес специалност „Педагогика“ е модерна университетска специалност, следваща световните тенденции и привличаща все повече кандидати. Сигурен съм, че и занапред ще развивате своята научна дейност, ще предоставяте на своите студенти възможности за богата учебна и практическа работа и ще следвате заветите на първите радетели на висшето образование в България“, каза още проф. Анастас Герджиков и пожела на цялата академична колегия на Факултета по педагогика и всички студенти здраве, много творческо вдъхновение, лични и професионални успехи.

9

По време на тържественото честване бе прочетен поздравителен адрес от името на министъра по образованието и науката проф. Сашо Пенов. В него се посочва, че Факултетът по педагогика е с традиции и опит, но и с модерен дух, призван да изпълнява важната и отговорна мисията – да подготвя учители, които имат най-благородната цел – да възпитават, да образоват, да подкрепят, консултират и социализират децата на България.

В адреса си проф. Пенов изразява увереността си, че всички се стремят към обща цел – да бъде повишено качеството на висшето образование в България. „Разчитам на вашето сътрудничество по пътя към тази цел, защото само заедно можем да я постигнем“, се казва още в поздравителния адрес. В него проф. Сашо Пенов пожелава на бъдещите педагози да мечтаят дръзко и надалеч, да отстояват с постоянство и професионализъм самите те един ден да се превърнат в учители и вдъхновители на нечий друг успех.

Поздравителен адрес по повод юбилея изпрати и министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. В него се посочва, че днес, когато образованието и възпитанието задават моралните категории и стандарти в обществото ни, ролята на преподавателите от Факултета по педагогика има ключово значение не само за икономическия и социален напредък, но и за запазване на добротата, солидарността и човечността между хората. Лазар Лазаров пожелава на всички много творчески сили и вдъхновение, да продължат да съчетават столетната традиция и опит с модерния съвременен дух и иновативните методи за преподаване. „Желая ви успех в благородната мисия да обучавате, възпитавате, напътствате и изграждате младежите на България като образовани и критично мислещи личности“, се казва още в поздравителния адрес.

Поздрави отправиха деканите на Геолого-географския факултет, Историческия факултет, Философския факултет, Богословския факултет, Държавна агенция за закрила на детето, от Синдиката на българските учители и други институции.

10

От името на Синдиката на българските учители председателят д-р Янка Такева връчи на проф. Лиляна Стракова златен медал на Синдиката на българските учители за Факултета по педагогика. Тя пожела на Факултета по педагогика много здраве, късмет и изрази убеждението си, че са поставили най-добрите жалони за подготовка на учителите.

Проф. Стракова благодари за високото отличие и го посочи като нещо изключително важно за нея и екипа на Факултета по педагогика и като признание за доброто им сътрудничество във времето и за усилията на всички колеги българското образование да се развива в правилната посока – към европейска духовност и запазване на всички национални традиции. Проф. Стракова благодари за това, че с всичките усилия и диалог през годините са успели да повишат икономическия и социален статус на българските учители.

101

Д-р Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието – гр. София, също връчи плакет на проф. Лиляна Стракова.

11

По повод празника бе поднесен художествен поздрав от 144 СУ „Народни будители“.

14

В празничния ден проф. Яна Мерджанова бе удостоена с Почетния знак със синя лента „Св. Климент Охридски“. Тя получи отличието от заместник-ректора на Софийския университет доц. Георги Вълчев, който поздрави колегията на Факултета по педагогика с празника.

Проф. Мерджанова изрази радостта си от удостояването с отличието и отбеляза, че е щастлива да принадлежи на общността на Софийския университет и Факултета по педагогика. „Синята лента е ритуал и символ. Да я приемеш от десницата на ректорското си ръководство, въплъщение на вси ректорски десници, е като да доближиш невидимото, не като идолизиране, а като кристално съзнание за препредаването на тази свещена връзка на обричането, на вричането на духовната заедност и принадлежност“, каза проф. Мерджанова и посвети наградата на учителите и първоучителите.

Целият професионален път на проф. Мерджанова - от 1987 г. до момента е в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1996 г. е доктор по педагогика, през 1999 г. получава научната длъжност „доцент“ по научна специалност Методика на обучението по обществени науки, през 2001 г е „доктор на педагогическите науки“ по професионално направление 1.3. Методика на обучението по философски дисциплини. Тя е само на 40 години, когато през 2003 г. става професор по направление „Професионална педагогика“ и „Теория и методика на професионалното ориентиране“.

Проф. дпн Янка Мерджанова е автор на 17 монографии, 11 учебника и ръководства за висшето образование и над 250 научни студии и статии. През десетилетията Яна Мерджанова е първопроходец и водещ автор във фундаментални области на социалното познание в национален и международен план – продължаващо професионално обучение и подбор на персонал от 1999 г.; трансверсални компетентности и компетентностен подход от 1999 г.; мултисензорност 2004 г., консултиране на естествено майчинство 2004 г., синергетизъм в образованието от 2010 г. насам, професионално и кариерно ориентиране от 1995 г., методика на обучението по философия от 2000 г насам. За своя принос в развитието на тези направления тя е отличена с една от трите номинации за наградата „Питагор“ за цялостно творчество и принос в социалното познание през 2016 г.

15

Проф. Мерджанова е автор и на 15 поетични книги и вдъхновител-участник на традиционни творчески вечери на клуб „Креации“ към Учебно-научно изследователска лаборатория по експериментална и професионална педагогика „Проф. д-р Петър Нойков“.

В партньорство с колеги от Философския факултет е ръководител на екстра-обучителен модул за изявени студенти педагози за придобиване на професионална правоспособност „Учител по философия и гражданско образование“. Ръководител е на единствена по рода си в България акредитирана двукратно докторска програма по професионално направление 1.3. Методика на обучението по философия.

20

Празничният ден продължи с доклади, свързани с юбилея, поздрав от учениците от НГДЕК, а студенти от специалност „Педагогика“ организираха благотворителен базар в централното фоайе на факултета.

Съпътстващи събития на отбелязването на 100-годишнината на специалност „Педагогика“ са Изложба фотографии на доц. д-р Владислав Господинов „100 години специалност Педагогика – между потоците на времето“ , както и изложбата „Нашите учебници“ във фоайето на Университетска библиотека.