Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Националната асоциация на секретарите на общини в Република България сключиха меморандум за сътрудничество

   
Софийският университет и Националната асоциация на секретарите на общини в Република България сключиха меморандум за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, деканът на Философския факултет проф. Соня Карабельова и г-жа Валя Радева, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, подписаха меморандум за сътрудничество. На срещата присъстваха още ръководителят на Катедра „Публична администрация“ доц. д-р Албена Танева и проф. дпн Милена Стефанова от същата катедра.

Меморандумът предвижда двете институции да обединят усилията си за сътрудничество в посока на осигуряване на по-добри възможности за кариерно развитие и реализация на студенти от университета в общинските администрации в страната; организиране на срещи с практици от общинските администрации, учебни стажове за студенти, както и други инициативи от взаимен интерес.

1-1

Предвидено е подпомагане на обучението на студенти и докторанти от Софийския университет чрез организиране на публични лекции, дискусии, както и консултиране на учебни планове и програми с цел по-добрата практическа подготовка на студентите. Двете институции ще си партнират при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление, регионалното развитие и други области от взаимен интерес, както и при провеждане на съвместни научни прояви, обучения, конкурси и други.

1-5

Софийският университет и Националната асоциация на секретарите на общини в Република България предвиждат още съвместно кандидатстване по проекти, както обмяна на информация от взаимен интерес и съвместно организиране на публични събития за представяне на добри практики в сферата на публичното управление.

1-6