Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на резултатите от Националната научна програма “Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”

   
Представяне на резултатите от Националната научна програма “Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”

На 18 април 2022 г. в София Тех Парк бяха представени резултатите от изпълнението на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, която се ръководи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Българската академия на науките и още четири висши училища - Югозападния университет „Неофит Рилски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Шуменския университет и Техническия университет-София.

В представянето участваха акад. Николай Денков – министър на образованието и науката, доц. Георги Вълчев – заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. Анна-Мария Тотоманова – координатор на Програмата, доц. Десислава Иванова – декан на Факултета по приложна математика и информатика в Техническия университет-София, представители на София Тех Парк и Лаборатория по виртуална и разширена реалност, изследователи в Програмата.

1-1

По време на събитието за първи път бяха демонстрирани платформата за представяне и съхранение на културноисторическо наследство „Виртуален площад“ и мобилно приложение с добавена реалност "КИННПОР Виртуални музеи", разработени в рамките на Националната научна програма.

9-9

Акад. Николай Денков получи възможност да разгледа с очила за виртуална реалност музейни артефакти и един от най-известните туристически обекти в град Пловдив – квартал „Капана“, да се докосне до различни експонати и да получи информация за тях, без да се налага да ходи до музея, който се намира на над 120 километра от София.

4-4

Министър Денков отбеляза, че националните научни програми са работещ инструмент за обвързване на резултатите от научните изследвания с обществените предизвикателства. Той изрази и очакването си все повече изследователи в подобни научни програми да започнат да се включват в европейските изследователски екипи и консорциуми и по този начин да направят своите изследвания и иновации още по-видими извън страната. Акад. Денков акцентира върху възможностите за подпомагане на туризма, обществото и икономиката в резултат на обединението на новите технологии и достъпа до съдържание, създавано в продължение на много години.

3-3

В своето представяне проф. Анна-Мария Тотоманова подчерта факта, че програмата успешно си партнира с ресорните държавни институции, отговорни за развитието на образованието, културата и туризма. Това е добра основа за разпространение и комерсиализация на научните резултати от изпълнението на националната научна програма, отбеляза проф. Тотоманова. Като особен акцент тя изтъкна развитието на туризма, базиран на наследство и новите мерки в културата след края на глобалната пандемия от разпространението на коронавируса. Проф. Тотоманова изрази своето удовлетворение от формата, по която са структурирани националните научни програми и обобщи, че в сферата на хуманитаристиката това е най-сериозната подкрепа за отговор на обществените предизвикателства през XXI в.

5-5

Като представител на ректорското ръководство на Софийския университет, заместник-ректорът доц. Георги Вълчев оцени положително постигнатите резултати от научната програма и обърна внимание на необходимостта от продължаване на дейностите в сферата на съхранението и представянето на културното наследство, както и обучението на кадрите в сферата на културата. За него е от ключово значение да се наблегне на факта, че с развитието на технологиите все повече се налага интердисциплинарността в научните изследвания у нас.

2-2

Деканът на Факултета по приложна математика и информатика в Техническия университет-София доц. Десислава Иванова изрази удовлетворението си от постиженията на научната програма като специално изтъкна видимия ефект от синергията между партньорите и ползата от съвместната дейност на технологичния екип на Техническия университет и изследователите от сферата на хуманитарните и социални науки.

6-6

***

Национална научна програма

„Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (https://kinnpor.uni-sofia.bg) се изпълнява в периода 2019-2021 г. с финансиране от държавния бюджет чрез Министерството на образованието и науката (МОН), съгласно Националната стратегия за развитие на научните изследвания (2017-2030). За целта е сформиран консорциум, който се ръководи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Българската академия на науките, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Шуменския университет и Техническия университет-София. В рамките на изпълнението на програмата могат да се отбележат следните ключови постижения:

● Създадена е уеб-платформа за популяризация и съхранение на културноисторическо наследство (достъпна на: https://virtualplazza.com). В платформата, която беше представена на 18 април 2022 г., са налични научни данни по различна тематика – археология, геопространствени данни, демонстрационни данни, свързани с туризма.

● Създадено е и мобилно приложение за добавена реалност с данни от вече заснети обекти. Напълно заснети са квартал „Капана“ в Пловдив, експозицията на Регионалния етнографски музей-Пловдив (с виртуален тур и колекция от артефакти), обекти от индустриалното наследство – фабрики в София и околностите. Приложението е достъпно за публиката в платформата Гугъл плей.

● Разработени са предложения за политики в сферата на културата и туризма, базиран на наследство и е издаден policy paper с предложения за подобрения, в резултат на глобалната пандемия от COVID-19.

● Създадени са и различни образователни продукти, предназначени както за системата на училищното образование, така и за внедряване в обучението във висшите училища партньори.

● В рамките на програмата партньорите осъществяват изследвания в различни области на хуманитаристиката и социалните науки със съществен ефект в научната и публикационна активност на национално и международно ниво през последните четири години.