Начало / Новини / Новини и събития / Самостоятелна изложба „Симбиоза“ на Жени Цветкова

   
Самостоятелна изложба „Симбиоза“ на Жени Цветкова

В рамките на проекта „Арт инициативи 2020“ е представена самостоятелната изложба на Жени Цветкова, студентка от магистърската програма „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Изложбата включва творби от сериите „Цветът“, „Четири темперамента“ и „Седемте смъртни гряха“, които са създадени в часовете по дисциплината „Знакови проблеми на цветознанието“ под ръководството на проф. Стефан Алтъков. Включени са и творби от серията „Кимоно инспирации“, създадени в часовете по дисциплината „Приложните изкуства, дизайна и архитектурата в семантиката на пространството“ под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Венцислава Стоянова.

Всички творби от изложбата са представени на уеб сайта на проект „Арт инициативи 2020“ на български език: https://artinitiativesproject.com/symbiosis и на английски език: https://artinitiativesproject.com/en/symbiosis .

Проектът „Арт инициативи 2020“, с ръководител проф. дн Лаура Димитрова, е реализиран от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Алма матер.

Уеб сайтът на проекта е дело на Павел Лефтеров, докторант към Катедра „Визуални изкуства“.

Жени Цветкова