Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че почина проф. днк Веселин Тепавичаров, дългогодишен преподавател в Историческия факултет на Алма матер.

Поклонението ще се състои на 30 септември 2020 г. от 11.30 ч. в Траурен дом "Мира" (срещу входа на Централните софийски гробища).

Веселин Тепавичаров е роден на 5 декември 1957 г. в гр. Етрополе. Завършва Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1981 г. и цялата му професионална съдба е свързана с живота и развитието на Алма матер. Доктор по история (1989), доцент по етнология (2000), доктор на науките за културата (2016), професор по етнология (2019). Два мандата е председател на Общото събрание на Историческия факултет, член на Контролния съвет при Софийския университет, два мандата е ръководител на катедра „Етнология“, член на Общото събрание на Софийския университет, дългогодишен член на Факултетния съвет на Историческия факултет. Носител на Почетен знак със синя лента на Софийския университет за цялостен принос към каузата на Алма матер.

12-b

Проф. днк Веселин Тепавичаров е член на редица авторитетни международни и национални академични асоциации и сдружения. Ръководител на успешно защитили докторанти и магистранти, на които помагаше неуморно и всеотдайно. Уважаван и ерудиран лектор и изследовател, чиито научни интереси са свързани с новата и съвременна българска история, с теорията и историята на етнологията и културната антропология, с политическата антропология. В това направление са и издадените от него монографии „СДС това съм аз (Политическа антропология на привържениците на СДС)“ (2018) и „Носталгията по социализма в България“ (2019).

Проф. Веселин Тепавичаров бе човек с голямо сърце, който изпитваше респект към Софийския университет. С позитивната енергия, която излъчваше, с тънкото си чувство за хумор, с любовта си към човека, проф. Тепавичаров бе неподправен хуманист, каквито рядко се срещат в нашата съвременност. Той винаги търсеше и намираше доброто у хората, затова по неповторим начин съчетаваше уменията на историка и етнолога.

Благодарим ти, скъпи Веско, за твоя професионализъм, за твоята отдаденост и сърцатост! Ти винаги ще бъдеш част от Историческия факултет.

Почивай в мир!

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски”