Начало / Новини / Новини и събития / Изследователската инфраструктура по религиозни изследвания RESILIENCE е готова за старт

   
Изследователската инфраструктура по религиозни изследвания RESILIENCE е готова за старт

Тринадесет академични институции от единайсет държави, сред които е и Софийският университет „Св. Климент Охридски“, работят по създаването на постоянна европейска научноизследователска инфраструктура за религиозни изследвания, наречена RESILIENCE. На 10 септември 2020 г. партньорите в RESILIENCE подадоха предложение за научноизследователска инфраструктура, която да бъде включена в Пътната карта на ESFRI 2021. Включването на RESILIENCE в Пътната карта ще осигури на партньорите институционална рамка, в която може да започне подготвителната фаза на изграждане на инфраструктурата.

Предвид засиления интерес към религиозните изследвания и все по-важната им роля RESILIENCE има за цел да подобри достъпа до знания, свързани с религията. В същото време са необходими инструменти и подкрепа, за да се предоставят, интерпретират и обработят тези знания. RESILIENCE ще отговори на тази нужда, като създаде постоянна европейска инфраструктура за религиозни изследвания.

Историята на RESILIENCE надгражда традициите на участващите институции и започва още през 2014 г. От септември 2019 г. партньорите се стремят да постигнат онази готовност, която се изисква за включването й в Пътната карта на ESFRI 2021. Изработен е дизайн за бъдещата инфраструктура и са определени ясно предлаганите услуги, подкрепени с устойчив бюджет и стабилен модел на управление, което означава, че научноизследователската инфраструктура вече е готова за стартиране.

Включването на RESILIENCE в Пътната карта ще осигури на партньорите институционална рамка за започването на подготвителната фаза на изграждане на инфраструктурата.

Относно научноизследователската инфраструктура

Инфраструктурата е проектирана така, че да предоставя както физически, така и дигитален достъп до знания за религията и е ориентирана изключително към нуждите на потребителите: RESILIENCE подкрепя бъдещите си потребители при намирането, използването и споделянето на тези знания. Макар че учените ще са най-честите ползватели на научноизследователската инфраструктура, тя би могла да е в помощ и на всички, занимаващи се с религиозни проблеми – библиотекари, политици и представители на религиозни общности.

RESILIENCE допълнително ще позволи на изследователите да се интегрират в развитата научноизследователска общност и да получат признание за своите изследвания, като им помогне да получат достъп до повече ресурси, да подобрят своите дигитални умения, да участват в изследователски проекти, да популяризират своите постижения, да изградят професионална мрежа и т.н.

Постоянната научноизследователска инфраструктура има минимален жизнен цикъл от 25 години и прогнозен бюджет от около 246 милиона евро. 80% от тази сума ще бъдат покрити от самите партньори чрез in-kind вноски, главно предназначени за услуги за физически достъп до знания ресурси и услуги.

Необходимостта от изследователската инфраструктура

Проф. Анна-Мария Тотоманова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, която е и член на съвета на директорите на бъдещата европейска инфраструктура, обосновава нейната необходимост по следния начин: „Научноизследователската инфраструктура RESILIENCE дава възможност на изследователите да правят по-задълбочени изследвания на текущите процеси в Европа и техните дълбоки корени в миналото.“.

Франческа Кадеду от Фондация за религиозни изследвания (Болоня, Италия) за канидатстването и значението на изследователската инфраструктура:

Допълнителна информация

Проект RESILIENCE стартира през септември 2019 и ще се изпълнява в продължение на две години. Той се финансира от програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз съгласно Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 871127. „Хоризонт 2020“ е програма за финансиране на изследвания и иновации в Европа.

ESFRI е Европейски стратегически форум за научноизследователска инфраструктура. Това е стратегически инструмент за научна интеграция на Европа и за разширяването на международния й обхват.

Партньори в RESILIENCE:

● Albanian University UFO (AL)

● Bar-Ilan University (IL)

● École Pratique des Hautes Études (FR)

● Fondazione per le Scienze Religiose (IT)

● Institut für Angewandte Informatik (DE)

● KU Leuven (BE)

● Leibniz Institute of European History (DE)

● University of Sofia ‘St. Kliment Ohridski’ (BG)

● Theological University of Apeldoorn (NL)

● University of Sarajevo (BIH)

● Uniwersytet Warszawski (PL)

● Volos Academy for Theological Studies (GR)

● Westfälische Wilhelms-Universität Muenster (DE)

Данни за RESILIENCE:

Допълнителна информация за проекта е достъпна на www.resilience-ri.eu .

Информационната брошура на RESILIENCE може да се види тук :

Вижте представянето на RESILIENCE :

За контакти и допълнителна информация:

Проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова, atotomanova@slav.uni-sofia.bg