Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че на 18 август 2020 г. почина проф. д-р Димитрина Милкова, дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на Алма матер.

Поклонението ще се състои на 22 август 2020 г. от 11.00 ч. в храма на Централните софийски гробища.

Димитрина Милкова е професор, доктор по право в Катедра по теория и история на държавата и правото в Юридическия факултет в периода 1974-2011 г.

Родена е в Луковит на 20 август 1946 г. През 1969 г. завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет. От 1974 г. е доктор по право, а през 1974 г. става стар­ши асистент по теория на държавата и правото в Юридическия факултет. От 1978 г. е главен асистент, а от 1988 г. - доцент по теория на държавата и правото. Професор е в Катедрата по теория и история на държавата и правото от 2003 г. През 1985 г. специализира в Киев, Украйна. В периода 1989-1991 г. е зам-декан на Юридическия факултет, а от 2004 до 2008 г. е ръководител на Катедрата по теория и история на държавата и правото. Била е декан на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (1994-1995).

Проф. Димитрина Милкова има издадени учебници, монографии, студии и статии по теория на държавата и правото и юридическа техника.

Член е на Съюза на учените в България (1976), на Българската асоциация по философия на правото и социална философия (1989). Член е и на редколегията на сп. „Съвременно право“.

Поклон пред светлата й памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски”