Начало / Новини / Новини и събития / Приключи първият етап от проекта @PTITUDE

   
Приключи първият етап от проекта @PTITUDE

Приключи първият етап от проекта @PTITUDE с ръководител доц. д-р Милен Петров, зам.-декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изследванията са извършени с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018г.

В рамките на проекта бе създадено ръководството „Добри практики за провеждане на виртуално обучение“. То може свободно да се изтегли и разпространява на адрес: https://bit.ly/aptitude-guide. Наличен е и въпросник за обратна връзка (на адрес: https://bit.ly/aptitude-feed), попълването на който ще даде възможност за абониране и получаване на известие, когато се публикува втората версия на ръководството, както и за получаване на резултатите от въпросника.

Проектът APTITUDE е с продължителност три години (с договор №: КП-06-ОПР/1 от 13.12.2018г) на тема: „Иновативна софтуерна платформа за анализи на големи масиви от учебни и игрови данни за ориентирана към потребителя адаптация на технологично подпомогнато обучение“.

За повече информация може да посетите сайта на проекта на интернет адрес https://bit.ly/aptitude2020.