Начало / Новини / Новини и събития / Международен виртуален семинар на тема „Управление на данни“

   
Международен виртуален семинар на тема „Управление на данни“

Международният семинар на тема „Управление на данни“, организиран от Българския възел на Алианса за изследователски данни (Research Data Alliance), се проведе във виртуална среда на 24 юли 2020 г.

RDA BG Node бешe създаден през декември 2019 г. във Факултетa по математика и информатика на Софийския университет, за да действа като звено за дългосрочен централен контакт между Research Data Alliance и работещите с данни, финансиращите организации, изследователските институции и други заинтересовани страни в България.

Семинарът за управление на данни (Data Management) събра изследователи от Софийския университет, Университета на Барселона, Института по информационни и комуникационни технологии – БАН, Института по математика и информатика – БАН и софтуерната компания Ontotext със специалисти от отдел „Наука“ на Министерството на образованието и науката и Националния център за информация и документация.

Г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, откри семинара с изказване за националната политика в областта на отворената наука. Тя изтъкна, че първоначалните политики са били насочени към изискването за открито разпространение на резултатите от научните изследвания, постигнати от публично финансирани изследвания. Сега вече обхватът на тези политики e разширен и предвижда насърчаване на практиките на отворената наука във всички сегменти на научните изследвания – достъп до оригинални данни, както и достъп до изследователски инфраструктури.

Проф. Красен Стефанов, координатор на Националната научна програма по ИКТ в науката, образованието и сигурността, обясни връзката между дейностите на RDA BG Node и целите на програмата. Възможностите на българските изследователи да участват в работни групи по RDA бяха представени от проф. Мария Нишева, координатор на RDA BG Node и заместник-декан на Факултета по математика и информатика. Доц. Димитър Василев, Факултет по математика и информатика, член на работната група на RDA за препоръки за оперативна съвместимост на данните за пшеницата, говори за модел на интеграция на данни за хлебната пшеница. Взаимодействията между RDA – Европа и Европейския облак за отворена наука (EOSC) бяха представени от проф. Ана Пройкова, координатор на RDA BG Node, член на групата за взаимодействие между Европейския Стратегически Форум (ESFRI) и EOSC, председател на стратегическата работна група на ESFRI за данни, изчислителни и цифрови инфраструктури.

Проф. Тодор Гюров, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, представи проекта „Национални инициативи за отворена наука“ (NI4OS), финансиран от Хоризонт 2020, и възможните съвместни дейности с RDA BG Node.

Г-жа Християния Анчева представи българския портал за отворена наука – новосъздадена платформа, финансирана от Министерството на образованието и науката. Проф. Петър Станчев, Институт по математика и информатика – БАН, говори за възможните бъдещи дейности на RDA BG Node и OpenAire-България (https://www.openaire.eu/os-bulgaria).

Д-р Олег Константинов предостави връзката към филма „RDA BG Node в действие“, който той композира от интервюта, взети от членове на българския възел на RDA: проф. Ана Пройкова, проф. Мария Нишева, проф. Кирил Симов и д-р Димитър Илиев, координатори на ClaDa-BG, проф. Красен Стефанов, г-жа Ваня Грашкина, директор на НАЦИД, доц. Елиза Стефанова, заместник-ректор на Софийския университет, г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър със сектор „Наука“, Министерство на образованието и науката.