Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Съюзът на архитектите в България сключиха меморандум за сътрудничество

   
Софийският университет и Съюзът на архитектите в България сключиха меморандум за сътрудничество

Ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков и председателят на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България проф. д-р арх. Тодор Булев подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции. На срещата присъстваха още архитект Ваня Фурнаджиева, главен секретар на Съюза, и чл.-кор. проф. Николай Витанов, заместник-ректор на Алма матер.

Съгласно меморандума Софийският университет и Съюзът на архитектите в България се споразумяват за осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студентите на Университета чрез посещения на различни събития, обекти и практики, свързани с изучавания материал. Предвижда се подпомагане осигуряването на различни стажове и практики на студентите, както и организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми и други инициативи от съвместен интерес.

1

Двете институции ще партнират при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на архитектурата, в подкрепа на развитието на образованието на студентите и докторантите от Софийския университет. Според меморандума Алма матер и Съюзът на архитектите в България ще провеждат съвместни научни прояви, обучения, конкурси, обмяна на информация, знания, опит, идеи. Сред целите на подписания документ са и съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите и интересите на двете страни, както и организиране на съвместни публични събития за представяне на добри практики в архитектурата.

3