Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по химия и фармация отбелязва 150-годишнината от създаването на Менделеевата таблица

   
Факултетът по химия и фармация отбелязва 150-годишнината от създаването на Менделеевата таблица

В 130 аудитория на Факултета по химия и фармация на Софийския университет бяха отбелязани 185 години от рождението на руския учен Дмитрий Иванович Менделеев и 150 години от създадените от него Периодичен Закон и Периодична таблица на химическите елементи.

Честването се организира по инициатива на проект BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Гости на Факултета бяха преподаватели и студенти от Факултета и ученици от 42 ОУ „Хаджи Димитър“, 107 ОУ „Хан Крум“, 143 ОУ „Георги Бенковски“ и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

1

Събитието бе открито от декана на факултета акад. Петър Кралчевски, който благодари на ръководителя на проекта доц. Ивайла Панчева. Деканът посочи, че най-краткото определение за понятието наука е, че тя е систематизирано знание. Той отбеляза, че Дмитрий Менделеев е систематизирал знания, натрупани минимум 150 г. и повече години, за да създаде таблицата и допълни, че през следващите 150 г. също е направено много за развитието на химията.

4

Истинската сила на науката химия се проявява, когато започнем да комбинираме тези 118 елемента и от тях да образуваме молекули. Химията се нарича още наука за молекулите“, каза акад. Кралчевски и добави, че все още има много нови неща, които да се изучават във фундаментален научен аспект в химията и науката има много приложения – в индустрията, в здравеопазването, в бита и т.н. По думите му, науката е една изключително богата и интересна област, която включва интересни системи и явления с голямо значение и затова си струва човек да посвети живота си на нея. Акад. Кралчевски пожела успех на всички.

В сутрешната сесия преподаватели от Факултета по химия и фармация запознаха аудиторията с интересни факти от развитието на химията, съпроводени с любопитни демонстрационни експерименти.

11

Първата лекция в рамките на форума бе на проф. Димитър Тодоровски и бе на тема „150 години Периодичен закон и 185 години от рождението на създателя му Дмитрий Менделеев“.

Участниците в събитието имаха възможност да чуят лекции за новите източници на енергия, за композити - материалите на бъдещето и други.

9

Следобедната сесия продължи в Заседателната зала на Факултета с работна среща по проекта, където млади учени представиха научни съобщения, свързани с научноизследователската им работа, реализирана с финансовата подкрепа на проекта (Дейност 7 „Развитие на човешкия капитал чрез създаване на благоприятна среда за провеждане на научни изследвания и разпространение на резултатите от тях“).

В края на събитието модераторите и Оперативният екип връчиха на членовете на целевата група сертификати за успешното им участие в реализиране на дейностите, планирани и организирани в рамките на проект „Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“.