Начало / Новини / Новини и събития / Тридесет и пети Кирило-Методиевски четения 2019 г.

   
Тридесет и пети Кирило-Методиевски четения 2019 г.

В Софийския университет „Св. Климент Охридски” за тридесет и пети път започнаха традиционните Кирило-Методиевски четения, организирани от Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии. Тази година Четенията са посветени на 1150-тата годишнина от успението на св. Кирил-Константин Философ.

В събитието участват с доклади учени от страната и чужбина. Ежегодните Кирило-Методиевски четения се провеждат в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Форумът бе открит от ръководителя на Катедрата по кирилометодиевистика проф. Анна-Мария Тотоманова, която поздрави присъстващите и им пожела да чуят интересни доклади. Тя изказа своята благодарност към организаторите – доц. Диана Атанасова и нейния екип.

1-1

Заместник-ректорът на Алма матер проф. Ренета Божанкова поздрави всички от името на ректорското ръководство и посочи, че това постоянство във времето, което демонстрира Катедрата по кирилометодиевистика, заслужава похвала, почит и вниманието на младите.

2-1

Тя изтъкна, че студентите трябва да продължат тази традиция и през следващите години, за да може колегията да се среща и обсъжда въпроси, свързани със славистиката, кирилометодиевистика, със знанието в областта на хуманитаристиката, обединявайки древното и новото в съвременните изследвания. Проф. Божанкова пожела успех и хубави Майски дни на всички.

3-1

Деканът на Факултета по славянски филологии доц. Бойко Пенчев поздрави всички, изрази уважението си към колегите от Катедрата и посочи, че работата им е образец за академични стандарти – професионализъм, прецизна работа с текстовете, научна добросъвестност; неизбежна и естествена комплексност на подхода – прилагане на филологическите подходи в тяхната пълнота; добрата връзка между различните поколения и успешната работа с най-младите колеги.

4-1

Той благодари на организаторите на събитието, на ръководителя на катедрата и на цялата катедра, че през всичките 35 години са поддържали пламъка на научното дирене и споделяне.

6-1

Конференцията продължи с представяне на научните доклади и дискусии. В рамките на събитието ще бъдат представени изданията „Речник на езика на Патриарх Евтимий“; „Терминологичен речник на Йоан Екзарх“; „Климентови четения за млади изследователи. Том 1“.

8-1