Начало / Новини / Новини и събития / Четвърта студентска конференция в Копривщица

   
Четвърта студентска конференция в Копривщица

От 12 до 14 април 2019 г. се състоя четвъртата студентска конференция в гр. Копривщица, организирана от проф. дфн Георги Каприев и доц. д-р Гергана Динева. Конференцията бе финансово подкрепена отново от Философския факултет на Софийския университет, чиито студенти и преподаватели формират почти изцяло групата на действащите лица в нея. Вече традиционно, участие взеха и представители на Пловдивския университет. Темата през тази година бе „Пустотата“.

Програмата на форума предполага кратки изказвания (между 15 и 20 минути) и изчерпваща дискусия след всяко от тях. Следва да се отбележи изключително високото качество – както на текстовете, така и на дебатите. Ерудицията, оригиналността на мисленето и езиковата култура на участниците е директно опровержение на общите заклинания за постоянното спадане на интелектуалното и академично ниво на българските студенти. По-скоро подобни прояви поставят остро въпроса за числото и вида на форумите, отварящи възможности пред най-младите колеги за представяне на техните изследвания и постижения.

99-1

През тази година в Копривщица бяха представени 20 доклада от 21 млади изследователи: Елица Калдръмова (Учението за безразличието и концептуализмът: две позиции относно въпроса за универсалиите). Симеон Алексов (Пустотата како гносеологическа категория), Симеон Младенов (Пустота и свобода: самодвижението на волята според Пиер Жан Оливи), Мадлен Нанева (Битието като максимум и съществуващото като минимум в Майстер Екхарт). Павел Тодоров (Пустотата като пълнота в Даоизма), Владимир Пачеманов (За нищото като основание – Хегел и Хайдегер), Алекс Костова (Късната концепция эа истината на Хайдегер и перспективите пред новия реализъм), Василен Василев (Метафизика и метаметафизически нихилизъм или за пустотата в онтологията на Маркус Габриел), Георги Павлов (Spillingardans: Ник Ланд и Фермата на животните), Неда Иванова (Пустота и огледало), Зорница Долева и Северина Станкева (Соларис: Измерения на пустотата при Лем и Тарковски), Михаил Стоянов (Пустотата в „Сталкер“ на Тарковски), Борис Чупетловски (Пустотата във филма "Нелюбов" - размишления върху Андрей Звягинцев и Владимир Соловьов), Меги Попова (Баухаус утопията, функционализъм и критика на инструменталния разум), Райко Байчев (Толстой и пустота), 14. Филип Стоилов (Мотивът за глада в две творби на Кафка), Благой Благоев (Пустота в себепознанието на Фаустовия образ), Габриела Русинова (Пълно и празно време), Петко Калайджиев (ПУ) (Аномията като вид празнота), д-р Георги Герджиков (Memento mori).

Под формата на вечерни беседи свои размишления представиха проф. д-р Александър Кьосев (Пустотата в текста), доц. д-р Антоанета Дончева (ПУ) (Бекет: На границите на безграничната празнота), проф. дфн Георги Каприев (Възможен ли е философски Каспар Хаузер?), проф. дфн Цочо Бояджиев (Стихове).

Текстовете ще бъдат публикувани още през тази година в списанията philosophia.bg ( https://philosophia-bg.com/ ) и Архив за средновековна философия и култура.