Начало / Новини / Новини и събития / Втора обща докторантска конференция „Млади изследователи“

   
Втора обща докторантска конференция „Млади изследователи“

В Аулата на Софийския университет бе открита Втората обща докторантска конференция „Млади изследователи“. Събитието е организирано от Докторантския център „Св. Климент Охридски“, който е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

За втора поредна година научният форум, предназначен да даде публичност на изследователската работа на докторантите, събра участници от 16-те факултета на университета, включително и чужденци, които следват в Софийския университет.

1

Конференцията бе открита от проф. д-р Мария Стойчева, функционален ректор, докторантско училище и международна дейност, която поздрави присъстващите докторанти и преподаватели. „В рамките на общоуниверситетския проект, в който участват всички 16 факултета на университета, се опитваме да създаваме възможност за вас, докторантите, успешно да извършвате своята научно-изследователска дейност, да имате публикации“, каза проф. Стойчева и обърна внимание, че е изключително важно докторантите да се познават един друг, да участват съвместно в дискусии. Тя изрази надеждата си, че тази докторантска конференция ще допринесе за това – да се опознаят и да съдействат за изграждането на една докторантска общност.

2

Проф. Стойчева подчерта още, че Софийският университет обучава между една пета и една четвърт от всички докторанти в България. И затова докторантската общност, мястото на докторантите в университета е много важно.

4

По традиция Втората обща докторантска конференция започна с две академични лекции. Първата бе изнесена от чл.-кор. проф. дбн Румен Панков, на тема „CRISPR/CAS технология – готови ли сме да редактираме наследствената информация?“.

3

Втората академична лекция на тема: „130 години Софийски университет: едно добро начало“ бе представена от доц. д-р Георги Вълчев.

6

Форумът продължи със среща-разговор с новозачислените докторанти, водена от проф. Мария Стойчева.

В рамките на конференцията над 100 души ще представят докладите си в няколко тематични секции: „Език, литература и медии“, „Педагогика и образование“, „История и политика“, „Стопанство и предприемачество. Право“, „Природни науки, математика и информатика“, „Философия и религия“.

5

Планира се публикуването на изнесените текстове в специално издание, част от серията на Докторантския център.

Програма