Начало / Новини / Новини и събития / 120 успешно защитили докторанти на Софийския университет получиха своите дипломи

   
120 успешно защитили докторанти на Софийския университет получиха своите дипломи

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя тържествена церемония, на която защитилите докторанти от всички факултети на най-старото висше училище у нас получиха дипломите си от ректора проф. дфн Анастас Герджиков. Успешно защитилите докторанти за периода 1 май 2018 г. – 31 октомври 2018 г. са 120.

На тържеството присъстваха представители на ректорското ръководство, декани, преподаватели от всички факултети на Софийския университет, близки на докторантите.

Празникът бе открит от ректора на Университета проф. дфн Анастас Герджиков, който поздрави присъстващите в Аулата. Той заяви, че това е събитие, което е не само тържествено, но и ознаменува края на дълъг период от живота на защитилите докторанти, в който те са завършили най-високата степен на висшето образование с много труд и с много разбиране и вникване в научната дейност. „Защото от трите степени на висшето образование, това е тази, в която се слива образованието, получаването на по-висока квалификация с навлизането в научната проблематика на вашата специалност. Всеки от вас е преминал през много етапи, справил се е успешно и накрая сте защитили успешно дисертационния си труд. Поздравявам ви за това!“

1

Обръщайки се към най-младите си колеги, проф. Герджиков им пожела връчването на дипломите за образователната и научна степен „доктор“ да бъде само началото на една успешна кариера, за някои - научна, за други - в други сфери на обществения живот. Той изрази увереността си, че във всички случаи тя ще бъде успешна, защото придобиват тази образователна и научна степен в най-стария и най-авторитетен университет, в който завършват една трета от докторантите в страната.

4

Всичките ни специалности наистина осигуряват високо качество и съм сигурен, че вашите научни ръководители и колегите от катедрите са ви помогнали да научите повече и да направите един наистина добър научен труд“, каза ректорът на Софийския университет и пожела успех на всички.

2

Докторантите, техните научни ръководители, преподаватели и близки бяха поздравени и от заместник-ректора на Софийския университет проф. Мария Стойчева, която изрази задоволството си да участва в церемонията по връчването на дипломите за придобиване на научната и образователна степен „доктор“.

5

Празникът продължи с връчването на дипломите.

6

В края на церемонията за първи път бе връчена награда за публикация в списание с импакт-ранг на млади учени от Факултета по журналистика и масова комуникация, учредена от проф. д-р Лилия Райчева.

11

Проф. Райчева лично обяви наградата, а за 2018 година тя бе присъдена на докторант Надежда Митева.

12

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":