Начало / Новини / Новини и събития / Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“

   
Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“

В проекта Софийският университет си партнира с Техническия университет – София, Русенския университет „Ангел Кънчев”, Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров” и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея Европейският фонд за регионално развитие ще финансира одобрения бюджет, който възлиза на 29 781 883 лева.

Проектното предложение УНИТe получи най-високата оценка – 97.18 от общо 100 възможни точки в конкурса за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения. При това не само в своя компонент Информатика и информационни и комуникационни технологии“, а сред всички одобрени проекти.

За периода на изпълнение на проекта (2018 – 2023), екипът от пет университета-партньори има отговорната задача да изгради уникална изследователска структура, разпределена на територията на България. Така ще бъде създаден Центърът за върхови постижения УНИТе. Съгласно правилата на конкурса, 75% от общия бюджет е за неговото изграждане. До края на проекта през 2023, се предвижда да бъде изграден изцяло нов научно изследователски комплекс в кампус Лозенец на Софийския университет. Изследователските бази в другите 4 университета-партньори ще бъдат съществено реконструирани до превръщането им в модерни научни комплекси.

Това покритие на районите създава уникална възможност за изграждане на реално работеща високотехнологична структура в България. В одобрената научна програма на проекта са залегнали пакети с дейности в области като: развитие на инфраструктура за Big Data като услуга и Big Data в природните науки; Разработване на съвременни софтуерни услуги за големи обеми от данни; Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят; Структуриране на системи за анализ и виртуализация на големи обеми от данни в реално време; Визуализация, дигитализация и прототипиране; Разработване на интелигентни кибер-физични системи; Разработки в областта на интелигентни и устойчиви градове, на фабрики на бъдещето.

Планирано е да бъдат създадени дигитална зона като платформа за сътрудничество и обмен на знания в иновационната верига; специализирани услуги за МСП и млади предприемачи, онлайн достъп до отворени бази данни от научни изследвания, провеждани в Център УНИТе, материали за е-обучение, виртуален достъп до разпределената научна инфраструктура на проекта и др. Дигиталният иновационен център ще подпомага комуникацията и обмена на знания с всички заинтересовани страни.

Съществен компонент от изпълнението на проекта е разгърнатата програма за партньорство както с eвропейски и световни университети и изследователски институции, така и с български и международни бизнес и неправителствени структури. От успешното изпълнение на тази програма ще зависи успешното и устойчиво вписване на Центъра във всички подходящи международни научни инициативи и програми.

Екипът на проекта е активен от самото му стартиране. На 22 и 23 март в София Тех Парк се проведе Bulgarian Presidency Flagship Conference on Research Infrastructures , в която бяха представени целите и задачите на проекта УНИТе.

2018-03-27_153809