Начало / Новини / Новини и събития / Стартира проектът GATE – отворена врата за големите данни в полза на обществото

   
Стартира проектът GATE – отворена врата за големите данни в полза на обществото

Среща на партньорите на 10 октомври 2017 г. в Технопарка в София отбеляза официално началото на един уникален за България проект, финансиран по програма “Teaming” на „Хоризонт 2020“, спечелен в конкуренция с 286 други проектни предложения от 27 европейски държави.

Проектът се изпълнява от Катедра „Софтуерни технологии” на Факултета по математика и информатика с участието на Физическия факултет и Центъра за трансфер на технологии на Софийския университет в партньорство с един от най-престижните университети в Европа - Технически университет „Чалмърс” и създадената към него фондация „Индустриални Технологии Чалмърс”, Швеция. Проектът цели в рамките на една година да разработи бизнес-план, който да подготви създаването на Център за върхови постижения в областта на големите данни (Big data).

43

Екипът на проекта бе приветстван от проф. Иван Димов, заместник-министър на образованието и науката. Той изтъкна, че има малко области, в които България е добра и една от тях е анализът на данни. Проф. Димов декларира подкрепата на българското правителство за проекта.

Проф. Николай Витанов, заместник-ректор по научноизследователската и проектна дейност на Софийския университет и член на екипа на проекта, изрази очакванията си за съществен принос на GATE за развитие на връзките с индустрията и комерсиализацията на научните резултати.

44

Срещата продължи с представяне на участващите партньори и на работните пакети по проекта. Представителите на „Чалмърс” представиха своята концепция за разработването на бизнес-план, който при успех ще проправи пътя на проекта към европейско и национално финансиране и към реално изграждане на Центъра за върхови постижения.

8769749

Ръководителят на GATE проф. Силвия Илиева изрази вяра в плодотворното сътрудничество с „Чалмърс” и декларира готовността на българската страна да положи всички усилия за успешното приключване на проекта.