Начало / Новини / Новини и събития / Лятно училище за технологични инструменти в сферата на дигиталната хуманитаристика и нови подходи в софтуерните технологии

   
Лятно училище за технологични инструменти в сферата на дигиталната хуманитаристика и нови подходи в софтуерните технологии

В Боровец започна Лятното училище по дигитална хуманитаристика и ИТ. Събитието се реализира в рамките на научна програма „Технологични екосистеми в хуманитаристиката“ към Университетския комплекс по хуманитаристика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. За участие в двете паралелни секции на лятното училище са одобрени над 40 души – студенти, докторанти, млади и утвърдени изследователи в научни организации от над 10 държави.

Лятното училище е четвърто поредно събитие, организирано от изследователска група, която развива дигиталната хуманитаристика в Софийския университет и обединява специалисти от класическата филология, историята, информатиката, софтуерни технологии и други сфери на познанието.

1

Основни акценти в шестдневното лятно училище през 2017 г. в рамките на секция Дигитална хуманитаристика са: TEI/EpiDoc: употреба на речници и уеб-публикуване, Linked Spatial Data, Geo-annotation, Visualisation and Information system – свързани пространствени данни и инструменти и платформи за геопространствено маркиране и визуализация, Python за извличане на данни, автоматизирано описание и каталогизиране.

2

Основни акценти в тридневната работа на секция Информационни технологии са: Гъвкави подходи при упрвлението на проекти чрез комбинирано обучение – симулация и групова интерактивност (Аgile project management), Скалируемост на системи с големи обеми от данни (Data intensive scalable systems) и Микросървисни архитектури от гледна точка на софтуерни архитектури, ориентирани към услуги (Service Software Architectures: Microservices).

Допълнителна информация в приложената програма на събитието – тук .

3