Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за нуждите на Център по архиометрия