Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Доставка на оборудване за симулационен център за практическо обучение“

   

Срок за получаване на оферти: 08.07.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 09.07.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.