Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Новини

   

Покана за премиера на ,,Ново 20“ – учебно списание

Уважаеми, преподаватели и колеги,
Ние, студентите от IV-и курс профил Печат, имаме удоволствието да Ви поканим на премиерата на ,,Ново 20“ – учебното списание, което отразява дигитализацията на медиите, традиционни и социални, през журналистическото перо.
Във време на социална дистанция, след безброй онлайн срещи, нашият колективен труд е завършен, а ние - нетърпеливи да го споделим с Вас!
Поради епидемичната обстановка събитието ще се проведе в платформата Zoom на 18.02 /четвъртък/ от 19 ч. Линк към събитието - https://us02web.zoom.us/j/84149068058?pwd=ckNRcXBtN3JMOUpEYVZwRjdRa1RMUT09
Очакваме Ви!
Бъдете здрави!
С уважение,
студентите от IV-и курс профил Печат

Adenauer Scholarships Summer Semester

Стипендии за студенти по журналистика „Аденауер“

Медийната програма на Фондация „Конрад Аденауер“ за Югоизточна Европа отново кани за участие в своята програма за стипендии за летния семестър на 2021 г.
студенти от бакалавърската и магистърската степен.
Изисквания за стипендията:

 • Студенти по журналистика от 2-ра академична година за бакалаври и от1-ва академична година за магистри нататък;
 • Академични резултати над средното равнище;
 • Изразен интерес към социалните и политическите проблеми;
 • Съпричастност с ценностите на Фондация „Конрад Аденауер“ (демокрация, свобода, върховенство на закона, плурализъм, солидарност, европейско обединение);
 • Готовност за активно участие в събития на Фондация „Конрад Аденауер“ и ангажираност към мрежата на студенти от Фондация „Конрад Аденауер“;
 • Желателен е опит в доброволчеството;
 • Много добро владеене на английски и в идеалния случай на немски;
 • След всяка академична година студентите трябва да представят кратък доклад за своето академично развитие и своите дейности в рамките на стипендията;

Двустепенен процес на подбор:
1. Избор въз основа на следните документи:

 • CV в таблична форма;
 • Мотивационно писмо;
 • Документи за завършени курсове и / или сертификати за изпити;
 • Доказателство за владеене на език;
 • Препоръчително писмо от университетски преподавател.

2. Лично интервю на английски или немски език
Краен срок за кандидатстване: 8 февруари 2020 г. на media.europe@kas.de

Уважаеми студенти,

Деканското ръководство и Атестационната комисия на ФЖМК Ви канят да участвате активно в попълването на електронните анкети в системата Мудъл през последните три седмици на семестъра. Моля, запознайте се с краткото представяне на процедурата за събиране на студентското мнение за качеството на преподаването в отделните дисциплини.

Разчитаме на Вашето отговорно и активно участие в името на общата ни цел – поддържането на образователния процес във ФЖМК в съответствие с най-престижните европейски и световни стандарти.

Процедура за събиране на електронни анкети за обратна връзка от студентите

Анкетирането на студентите по електронен път за удовлетвореността им от обучението по конкретна учебна дисциплина в края на всеки семестър се използва текущо за събиране на данни с цел проследяване на качеството на обучението, както и за нуждите на атестирането на преподавателите.

 1. В електронен формат се прилага унифицираната анкетна карта, която е част от утвърдената от АС документация по атестирането.
 2. Анкетната карта е гарантирано анонимна и може да бъде попълнена само веднъж от студента за всеки курс, който е слушал през съответния семестър на текущата учебна година.
 3. В системата за електронно обучение на СУ „Св. Климент Охридски“ са създадени курсове, структурирани еднотипно. В тези курсове се обособява електронна анкетна карта за обратна връзка от студентите.
 4. Анкетната карта се активира автоматично от представител на Университетски център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ) през последните три седмици на всеки семестър. За зимния семестър на учебната 2020/2021 г. анкетните карти ще се отворят на 04.01.2021 г. и ще бъдат активни до 25.01.2021 г.
 5. През триседмичния период на попълване на анкетните карти от студентите, както и по време на сесията преподавателите нямат достъп и информация за активността и съдържанието на отговорите на студентите.
 6. Електронните студентски анкетни карти за всички Факултети се съхраняват и обработват автоматично от независимо звено на СУ – УЦИКТ.

Весели коледни и щастливи новогодишни празници!