Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Факултативни дисциплини

   

Актуална информация: на новия сайт на ФЖМК

Факултативните дисциплини дават възможност на студентите да допълнят своите знания, като посещават курсове, които не са част от задължителния учебен план на специалността. Изучаваната факултативна дисциплина завършва с оценка и носи допълнителни кредити. Оценките по факултативните учебни дисциплини се вписват в дипломата, без да се включват в общия успех. Факултативните дисциплини стартират при минимум шест записани студенти.

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

Заявки за записване за факултативните дисциплини се подават:

  • в срок до 29.10.2021 г. за студентите редовна форма на обучение
  • в срок до 20.08.2021 г. за студентите задочна форма на обучение

на имейл evelinh@uni-sofia.bg. Желаещите следва да изпратят трите си имена, факултетен номер, курс на обучение, специалност и наименованието на избраната за изучаване дисциплина.

за студенти ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение:

за студенти ОКС „бакалавър“, задочна форма на обучение:

Летен семестър на учебната 2021/2022 г.

Заявки за записване за факултативните дисциплини се подават:

  • в срок до 18.02.2022 г. за студентите редовна форма на обучение
  • в срок до 20.12.2021 г. за студентите задочна форма на обучение

на имейл evelinh@uni-sofia.bg. Желаещите следва да изпратят трите си имена, факултетен номер, курс на обучение, специалност и наименованието на избраната за изучаване дисциплина.

за студенти ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение:

за студенти ОКС „бакалавър“, задочна форма на обучение:

за студенти от всички степени и форми на обучение: