Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

Конкурс по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ - 2021 г.

На вниманието на докторантите!

Уважаеми колеги,
Предоставяме на Вашето внимание Ръководство за докторантите , в което са разяснени всички етапи от административния и учебния цикъл на докторантурата в Докторската програма „Медии и комуникации“ на ФЖМК.

Уважаеми колеги,
Във връзка с епидемичната ситуация и организацията на летния семестър на учебната 2020/2021 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

- Занятията на всички студенти от ОКС „бакалавър“ - задочно обучение, да се провеждат онлайн в платформите Moodle, Teams и Zoom.
- Лекциите и упражненията на студентите от ОКС „бакалавър“ - редовна форма на обучение, както и всички занятия в ОКС „магистър“ се планират онлайн в платформите Moodle, Teams и Zoom. При забавено или намаляващо разпространение на инфекцията през летния семестър на учебната 2020/2021 г. имаме готовност за преминаване към хибридно или изцяло присъствено обучение.
- Обучението в ОНС „доктор“ остава на дистанционен режим, при нормализиране на ситуацията ще бъдат организирани присъствени обучения, практикуми и консултации.

При неясноти, свързани с дистанционното обучение, моля прочетете Указанията за организацията на учебния процес и работата с платформите Мудъл и СУСИ (Система за управление на студентска информация )

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК

Учебни занятия на ОКС „Магистър“, задочно обучение, летен семестър - 04.03.2021 г. - 25.03.2021 г.

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, летен семестър - 22.02.2021 г. - 14.06.2021 г.

Допълнителен прием на докторанти за учебната 2020/2021 г.

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+“ за учебната 2021/2022 г.

The Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski" - Faculty of Journalism and Mass Communication invites authors to submit articles for its issue 28, year 2021
Researchers are invited to submit their original research articles 5 000 –7 000 words in length. Interested authors must consult the journal’s guidelines for manuscript submissions prior to submission. All submitted articles will be reviewed on a double-blind review basis. All manuscripts must be submitted through the online submission manager Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”.
Deadline for submissions: 31 march 2021

Докторска програма „Медии и комуникации“

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

На вниманието на дипломантите

Уважаеми колеги, във връзка с предстоящите защити на дипломни работи през месец юли 2021 г. на студентите от четвърти курс - ОКС „бакалавър“ и „магистър“, редовна и задочна форма на обучение, ще бъде дадена възможност да изчистят неположените изпити на ликвидационна сесия, която ще се проведе в периода от 01.04.2021 г. до 25.04.2021 г.
Заявления до Декана на ФЖМК за явяване на неположени изпити в рамките на тази сесия студентите могат да подават до 12.03.2021 г., както следва:
за ОКС „бакалавър“, специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“:
- evelinh@uni-sofia.bg
за ОКС „бакалавър“, специалност „Журналистика“:
- rfilatova@uni-sofia.bg
за ОКС „магистър“:
- hvladova@uni-sofia.bg

Важно: Поради усложнената епидемиологична обстановка
администрацията на ФЖМК работи по график присъствено и дистанционно. Моля, използвайте служебните имейл адреси за връзка с нашите инспектори и служители.

1000 София, ул. Московска 49
Деканат тел. 029819409
e-mail: fjmc@uni-sofia.bg
fjmc.uni@gmail.com
Facebook Страница

fjmc.eu

fjmc2020

Отдел "Студенти"
Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

 

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административни процедури и срокове
Учебни процедури и срокове
Учебни практики

АКТУАЛНО
Покана за премиера на ,,Ново 20“ – учебно списание

График на учебния процес във ФЖМК за учебната 2020/2021 година

Плащане на семестриални такси за 2020/2021 уч. г., летен семестър чрез СУСИ - удължено до 28.02.2021

Преподавателска мобилност за академичната 2020/2021

Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“

Годишни такси за ОКС „Магистър“

ВАЖНО

Докторантски курсове във ФЖМК
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение